Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Geotekniken i Novapoint

Man kan enkelt importera geodata från GeoSuite-databaser för att bearbeta och visualisera i Novapointmodellen.

GeoSuite Toolbox är en specifikt anpassad produktfamilj för den Svenska och Norska marknaden. Detta innebär att objekttyper, attribut och redovisningsstandarder som stöds är specialanpassade för dessa två marknader. Proceduren för att läsa in och visa geotekniken i modellen innehåller följande steg:

se/np/geotechnics/aboutgeotechnicsinnovapoint/start.txt · Last modified: 2019/03/18 09:19 by gs_se_jln