Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Konfigurera GeoSuite med samma AutoCAD-profil

Man kan ställa in GeoSuite så att den öppnar AutoCAD/Civil3D med precis samma inställningar som om du startar från AutoCAD genväg på skrivbordet:

  1. Högerklicka på skrivbordikonen till din AutoCAD-uppstart
  2. Välj Egenskaper
  3. Kopiera allt som står efter “acad.exe” under Mål - se bild nedan
  4. Öppna GeoSuite och välj Inställningar→Inställningsfil
  5. Sök upp parametern ACADOPT under avdelningen [SYSTEM] - om det inte finns någon skapa ny rad och skriv in ACADOPT= följt av det som du kopierat från AutoCAD genväg (OBS! Inget inledande blanktecken!) - det kan då se ut som:
  6. ACADOPT=/ld “C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\\AecBase.dbx” /p “«C3D_Metric»” /product “C3D” /language “en-US”
  7. Spara inställningarna och starta om GeoSuite Toolbox - nu bör du få samma utseende som om du startat via genvägen till AutoCAD

Genvägen till AutoCAD/Civil3D:

se/np/geotechnics/faq/geosuite_installation/acad_profile.txt · Last modified: 2017/02/15 12:35 by gs_se_jln