Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Fältversion

Underlag för att skapa licensen

För att vi ska kunna skapa en licensfil behövs datorns identitet. Den får man genom att:

 1. På den aktuella datorn
 2. Välj Start och Kör
 3. Skriv in kommandot cmd och välj Öppna
 4. Nu ska ett svart kommandofönster visas
 5. I det: skriv ipconfig /all > mac.txt
 6. Nu dumpas info om datorn i filen mac.txt (kolla vilken mapp du står i så att du hittar filen)
 7. Maila filen

Denna info behövs för att skapa licensfil.

Kör installationen

Installationen körs som en standardinstallation, med enda undantag för att man

 1. Pekar ut ett lokalt GeoArkiv (se förberedelser nedan)
 2. och väljer Fältversion istället för AutoCAD-plattform

Se beskrivning av standardinstallation.

Förberedelser för installation

GeoSuite Toolbox skapar en databas som innehåller bland annat antal borrhål, vem som skapat projektet och i vilken mapp ett skapat projekt ligger. Denna databas sparas i en mapp som utpekas vid installation. Standard är att det föreslås mappen C:\GeoArkiv. Om du är nöjd med detta måste du skapa denna mapp på din dator.

Skapa mappen: C:\GeoArkiv

Licensfilen

När du fått licensfilen kopieras den till lämplig plats på datorn.

Tips! Spara licensfilen tillsammans med installationen av GeoSuite Toolbox – exempelvis jämte installationsmappen för GeoSuite:

C:\Program Files (x86)\Trimble\Novapoint\GeoSuite\Licens

Denna folder skapas vid installation.

Första uppstart

Vid den första uppstarten av GeoSuite Arkiv kommer du att göra två val – dels skapa den projektdatabas som ska hålla reda på dina projekt, dels peka ut var du lagt din licensfil.

 1. Skapa projektdatabas: När man startar GS Arkiv kommer programmet inte att hitta någon databas och frågar då om man använda en befintlig eller skapa en ny. Vi ska här välja att skapa en ny och detta gör man genom att göra följande val: Ska vi använda en befintlig projektdatabas? Kan inte hitta Geoarkiv.bin Ska ny projektdatabas
 2. Nu bör GS Arkiv visa något som ser ut som:
  Nytt - tomt GeoArkiv
 3. Peka ut licensfilen. På Aktivitetsfältet finns nu ett program som hanterar din licens:
  Peka på FlexNet License Finder ikonen
 4. Klicka på den högra för att visa ”Flex LmLicense Finder”.
 5. Välj ”Specify the License File” och gå vidare med [Next>]:
  Ange licensfil
 6. Välj nu [Browse] för att peka ut din licensfil
  Bläddra till mapp som innehåller licensfilen
 7. Gå vidare med [Next>] och [Finnish]

Om allt lyckats ska nu databasen och licensen vara registrerad och klar att använda.

se/np/geotechnics/installation/fieldversion.txt · Last modified: 2018/10/12 12:49 by gs_se_jln