Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x FP1a

 

Släppt: 2016-10-20

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

Modeller som skapats i tidigare versioner av Novapoint kommer konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access | Trafiknät |

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

FIXAT: Förslå inspänningar ändrade geometri för Linje-Linje kombinationer.

Borttaget/Förbättrat: Fråga om radie/längd när man läggar till nya element är borttaget som standard. Det går att sätta på funktionaliteten igen genom att gå in i Inställningsdialogen i Linjekonstruktion.

Skevningsberäkning

Fixat: Fel i skevningsberäkningen för vissa elementkombinationer

Beräkning av Vägmodell

Ändrat : För en kort tid sedan introducerades att vägmodellen inte sparas till quadrimodellen om tvärsektionerna inte kan beräknas korrekt. Denna funktionalitet är nu borttagen men kommer återintroduceras så fort som möjligt, dock med den skillnaden att användaren själv får besluta om en felaktig vägmodell ska sparas till quadrimodellen.

Rita horisontalgeometri

Fixat: Vissa stilar fungerade inte som de skulle.

Rita tvärsektioner

Fixat: Krasch när man valde bort titelfält

Objekt längs linje

Fixat: Krasch i enstaka situationer.

 
 
 
 

Version 20.0x.FP1a

Uppdateringer i Novapoint Järnväg

Linjekonstruktion

Fixat: Inläsning av ny linje efter att ha ångrat ändringar på befintlig linje fungerade inte som tänkt.

Fixat: Funktionen Föreslå inspänningar gjorde ändringar för linjer med Linje-Linje-kombinationer.

Fixat: Fråga om radie/längd när man läggar till nya element är borttaget som standard. Det går att säta på funktionaliteten igen genom att gå in i Inställningsdialogen i Linjekonstruktion.

Fixat: Export av höjd och hastighet kom inte med i exporten i förra versionen.

 
 
 
 

Version 20.00 FP1a

Uppdatering i Novapoint VA

Konstruktion

Rättat: AutoCAD slutade att fungera om en ledning utan koppling i start eller slut saknade koppling.

Konfiguration

Rättat: När ny ledningstyp skapades och musmarkören drogs över linjetypscellen så dök ett felmeddelande upp Rättat: Om ändringar gjorts i en modell som låg på en lokal filserver blev ändringarna inte sparade när databasen stängdes

Presentation - Plan

Rättat: AutoCAD slutade att fungera vid utritning av ledningsgrav

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp1a/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:40 by ler