Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x FP3a

Släppt: 2017-05-09

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Import LandXML

TIN-ytor från LandXML filer importerades inte korrekt. Endast en del av en yta importerades om TIN-ytan bestod av flera delområden och en användardefinierad konverteringsregel användes.

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Rättat/Förbättrat: Export till LandXML satte startsektion för vertikalgeometrin till 0 och kunde därför förbrylla användaren. Det kunde även potentiellt medföra problem vid inläsning i andra programvaror.

Rita horisontalgeometri

Rättat: I vissa situationer när flera sektionsnumreringsset längs med en linje skulle ritas ut kom inte alla med.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp3a/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:46 by ler