Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x Fp4

Släppt: 2017-08-23

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Förbättrat: Denna uppdatering innehåller en hel del generella felrättningar och förbättringar som inte syns i programmets användargränssnitt.

Nytt: Shift + Drag & Drop tar bort aktiviteten från aktivt fönster. Tryck och håll ner Shift-tangenten, markera sedan aktiviteten du vill ska tas bort från aktivt grafikfönster. Det är även möjligt att ta bort flera aktiviteter på samma gång. Funktionen fungerar endast på aktiviteter och inte enstaka objekt eller objekttyper.

Nytt: Skapa aktivitet från temporärt grafikfönster (gäller alltså bara för plan- och 3D-fönster. Funktionen “Spara som aktivitet” hittas i fliken Visa

Visa

Nytt: Spara temporärt plan- och 3D-fönster som en aktivitet. Nu är det möjligt att spara ett temporärt plan eller 3D-fönster, fönster som öppnas genom högerklick på önskad aktivitet/aktiviteter, till en egen aktivitet. Gå till fliken Visa och klicka på Spara som aktivitet. Då öppnas verktyget för att skapa presentationer. Visningsstil och aktiviteter från fönstret är ifyllt. OBS! Enstaka objekt eller objekttyper kan inte sparas på detta sett utan enbart aktiviteter och alla dess resultatobjekt.

Modellering

Förbättrat: Inställningsdialogen för Svep har förbättrats för Automatisk svepning av objekt. Läs mer här

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Förbättrat: Export till LandXML gav fel värde för “startSta” för vertikalgeometri som förvirrade användaren. Resultatet var dock korrekt.

Förbättrat: Beskrivning och logik för läsning och jämförelse av referenslinje från ritning mot referenslinje i Quadrimodellen.

Rättat: Linjekonstruktion slutade att fungera om AutoCAD-funktionerna trim/extend användes.

Rättat: Alternativ kunde av misstag bli överskrivna om fel arbetsgång användes.

Djupsprängning

Rättat: Resultatet kom och gick i vissa modeller.

Rättat: Tvärfall på ytan för djupsprängning ändrades för brott i vissa modeller.

Rita Horisontalgeometri

Förbättrat: Ritas nu även ut med vertialgeometri.

Rättat: Alla element ritades inte ut som angivet enligt valt ritningsmanér.

Rita profil

Rättat: Första och sista sektionsnummer saknades

Rättat: Breddökning med dess värden ritades inte alltid ut

Körspårsanalys

Rättat: Programmen slutade att fungera när Rita körlinjer användes i Novapoint 20.05 tillsammans med AutoCAD 2017

3D-block längs linje

Rättat: Programmet slutade fungera om höjdvärden hämtades från Terränghöjd

Utsättningsdata

Nytt/Förbättrat: Ny funktionalitet för att förenkla ytan för inre bankslänt som fortsätter längs terräng fram till bankfot. I vissa tillfällen skapades det för många punkter vilket ledde till att inläsning till tredjepartsprogram och överföring till maskinstyring misslyckades.


OBS! Genom att slå på funktionaliteten fås varningar om att mängdberäkningen inte utförs.

Funktionaliteten styrs från Vägaktiviteten > Modell > Inställningar > Beräkna element i tvärsektioner > Stakeout > Simplify inner slope surface on terrain

TILOS

Rättat: Fel i exposrtrapporten till TILOS är nu åtgärdat.

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Utsättningsdata

Förbättrat: I dialogen för export till DWG är det nu möjligt att välja vilka referenslinjer och/eller punkter från modellen som ska ritas ut. Referanslinjen är som standardsatt till aktiv

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp4/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:50 by ler