Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x/20.10 Fp5b

Släppt: 2017-11-10

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Dela till server

Fixat: Beskrivning som användaren lägger till vid delning till den gemensamma quadrimodellen lagrades på fel sätt. Det resulterade i att Timeline i Easy Access och QMM visade fel beskrivning för delningstransaktionen. Det visades även felaktigt när uppdateringar från den gemensamma modellen tog emot.

Fixat: Koordinatsysteminformation för vissa geometriattribut förlorades när uppdateringar togs emot från den gemensamma Quadrimodellen. Det berörde bland annat referenslinjer för väglinjer och ledningssträckor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp5b/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:54 by ler