Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.xx Fp 6

Släppt: 2018-01-12

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Förbättrat: Denna uppdatering innehåller flera felrättningar och förbättringar

Visning

Förbättrat: Visningsstil Default: Ospecificerad markyta använder en transparent textur. Brunnsnamn visas för alla brunnsobjekt

Förbättrat: Ny inställning för textplacering vid visning, “Vertikal avstånd till objekt”. Ett relativt avstånd mellan objektets insättningspunkt och texten

Förbättrat: För vektorsymbol går det nu att bläddra och välja mellan symboler som ska användas

Förbättrat: Ritningsregeleditorn har förbättrats genom att många fel har rättats. Det finns fortfarande en del kända fel och brister, läs mer här

Import

Förbättrat: GML import/export har förbättrats

Modellering

Nytt: I Inställningar för aktivitetstyperna Markyta, Underyta, Extrudera, Svep och Rita objekt går det nu att lägga till generella egenskaper på resultatobjekten

Novapointknappen > Alternativ

Nytt: Ny inställning för grafikfönster, “Draw lines with antialiasing”. Med denna påslagen blir hackiga linjer mjukare. Detta är en ren grafisk förändring, objektet behåller sina ursprungliga koordinater.

Klassificering

Nytt: När ett objekt väljs och detta ingår i en eller flera klassificeringsaktiviteter så visas kod och klassificeringsaktivitet i Egenskapsfönstret

Förbättrat: Booleska värden, Sant/Falskt, visas nu i Egenskapsfönstret och är också möjliga att lägga till som Generella egenskaper till ett objekt

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägmodellen

Rättat: Problemet när djupsprängning gick över vägytan är fixat

Rättat: När avgränsning på både höger och vänster sida längs hela vägmodellens sträckning hamnade beräkningen i en oändlig loop då det inte fanns något att beräkna. En kontroll är nu införd för att detta inte ska kunna inträffa.

Utritning

Rättat: Linjeaktiviteter som var satta som illustrationsobjekt ritades inte alltid ut. Detta är nu åtgärdat.

Rättat: Funktionen “Rita flera längdprofiler” kunde sluta fungera i AutoCAD 2015/2016 om funktionen gjordes upprepade gånger efter varandra.

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Bas

Förbättrat: I visningsstilen Default visas nu brunnsnamn. Det vertikala avståndet från brunnens referenspunkt till textplacering kan ändras i Ritningsregeleditorn. Brunnens referenspunkt är insida botten.

Nytt: Ledningarnas färg i AutoCAD sparas som generell egenskap på ledningsobjekten i quadrimodellen. Det gör det möjligt att få exakt färgåtergivning i modellen samt vid skapade av dwg-filer från Novapoint Bas.

Konstruktion

Förbättrat: Funktionen “Ändra flera egenskaper” för kopplingar kan nu även ändra total höjd

Förbättrat: Funktionen “Byta ut geometri” för ledningar är förbättrad så att den tar hänsyn till höjder om en en 3D-polyline används som underlag.

Nytt: Det går nu att beräkna en ledningssträcka utan att skapa ledningsgrav. Särskilt användbart när befintliga ledningarna ska modelleras upp eller vid projektering av schaktfri ledningsförläggning

Konfiguration

Nytt: Nya nätverkstyper är tillagda; Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas och Avfall

 
 

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

NYTT: Nya vägmärken har gjorts av Transportstyrelsen och dessa är inlagda i Vägmärkesmodulen: A41, C45, E30, H28, S12 och T25.

Ändrat: Märken har fått ny placering i grupper efter förändringar från Transportstyrelsen.

 
 
 
 

Version 20.0x.FP6

Nyheter för Novapoint GeoSuite

Aktivera GeoSuite i Novapoint Bas

  • På längd- och tvärprofiler skrivs numera ut namnet på tolkade lager
  • Rättelse vid inläsning av KC-pelare (kontroll att alla har längd och position)
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp6/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:55 by ler