Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.xx FP6d

Släppt: 2018-06-15

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Rättat: I Novapoint 20.xx Fp6b introducerades ett fel som gjorde att linjen inte raderades när “Välj linje” valdes i Linjekonstruktion

Tvärsektionsvisaren

Rättat: Illustrationsobjekt med symbol visas nu åter korrekt.

Rita tvärsektioner

Rättat: Illustrationsobjekt i vägmodellen ritas nu ut med PLOT aktivt så att dessa även syns vid utskrift till pdf

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Beräkna ledningssträcka

Rättat: Felmeddelande vid beräkning när vertikalgeometri saknades för en sträcka. Efter uppdatering till FP6d, öppna VA Konstruktion och välj “Spara” eller “OK/Rita ut”. Beräkna sedan om tvärsektionerna.

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp6d/start.txt · Last modified: 2018/06/26 13:19 by vn_se_heb