Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Trimble Connect til EasyAccess

Installer først Trimble Connect desktop versjon, og sørg for å ha en gyldig Trimble ID.

Etabler et prosjektområde/Hub i Trimble Connect. Dette kan bli gjort på web versjonen av Trible Connect.

Hvis man skal slette filer kan det kun gjøres i online versjonen av Trimble Connect.

1. Logg inn med Trimble ID

2. Velg gjeldende prosjekt område

3. Pek på en *.SKP fil og velg View

4. 3D view vil åpnes og filen vil laste

a) Er det en stor fil så vil det ta litt tid å laste. Det vil da vises et fremdrifts hjul til høyre ved filen.

b) Når den er ferdig med å laste vises den i 3D vinduet.

5. Ved endringer i filene - eller behov for å bearbeide de i SketchUP så kan modellene som er publisert til Trimble Connect åpnes direkte ved å velge File - Trimble Connect - Open Model.

Finn *.TRB filen med utforsker

Trimble Connect lager en *.TRB fil i bakgrunn i det den viser en *.SKP fil. Dette varsles det ikke om - det er kun slik programmet etablerer når man viser en fil i vieweren.

Velg Fil utforsker, og finn frem til C:\Users\din_bruker\.TrimbleConnect\.files

Filene som lages her får et GUID navn. Kopier denne filen over i prosjektmappen og gi den et fornuftig filnavn.

Last modified: 2019/05/14 13:55 by vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.