Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Serarch for Land Use in Drawing

Funktionen letar igenom ritningen och visar areor för alla markytor i en tabell.

MOUS_ICO Meny: Landskap > Redigera markytor > Mängder - markytor
MOUS_ICO Verktygsfält: Redigera markytor: Mängder - markytor

När funktionen startas dyker fönstret ´Mängbeskrivning` upp i nederkant.

´Sökning` - Vi väljer vad vi vill söka efter genom att bocka i rutorna:

-´Not connected descriptions`- söker upp de beteckningar som inte kopplats till markytor.

-´Connected descriptions`- söker upp kopplade markytor. Här under finns även kategorierna för ytmaterial.

  • 'Sök igenom ritning!'- Knappen startar sökningen efter valda objekt i ritningen, och listar dessa i tabellen.
  • 'Välj'- Knappen för oss in i dialogen ´Välj` Här görs inställningar för hur objekten i tabellen visas i ritningen när vi markerar dom i tabellen. Ställ in zoom och välj ´Highlight type`.
  • 'Edit properties' - Knappen ger upphov till en dialog som ger oss möjlighet att, för markerad post i tabellen, redigera påskrifterna i ritningen. Skriv in ny beteckning och/eller beskrivning och tryck OK. Påskriften uppdateras i ritningen. Sök igenom ritningen igen för uppdaterad mängdbeskrivning.

Växla mellan ´Not connected descriptions` och ´Connected descriptions` för att se de olika typerna av objekt. För ´Connected descriptions` kan vi klicka på underkategorierna för att se mängder för markytorna i en specifik kategori.

-Tabellens celler kan sorteras i sina kolumner i alfabetisk ordning genom att man klickar i rubrikerna.

-Hela eller delar av tabellen kan kopieras med Ctrl+C för att sedan klistras in i exempelvis ett excel-ark eller direkt i ritningen.

en/np/landscape/menu/edit_land_use/search_for_land_use_area_in_drawing.txt · Last modified: 2008/08/25 12:15 (external edit)