Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 19.10

Version 19.10

Updates in Novapoint Base DCM

Tasks

 • If you change file attachments to a task (that is not changed in any other way), you have to open the task’s tool and click finish, in order to confirm that it should be shared with Quadri DCM. Be sure that the task is marked as changed (blue status flag with small exclamation mark). Otherwise the task will not be shared, and the changes will remain as local changes.
Versjon 19.10

Oppdateringer i Novapoint Basis

Quadri DCM

Fra og med 19.10 kan Novapoint jobbe integrert med Quadri DCM. Quadri DCM er en modellbasert samhandlingsløsning i nettskyen der alle fagdisipliner kan dele den sentrale modellen. Løsningen ivaretar samtidighetskontroll slik at man kan jobbe parallelt med forskjellige deler av samme modell.

Følgende sentrale funksjoner er nye:

 • Ta del i Quadri DCM prosjekt
 • Logg inn
 • Dele
 • Motta
 • Legg til Quadri DCM kobling

Quadri-modellen og Objekttypekatalog

 • Når du i Novapoint 19.10 åpner en Quadri-modell laget i 19.00 så vil du få spørsmål om å oppgradere modellen. Du må svare ja for å åpne modellen i 19.10. Det eneste som skjer i praksis er at objekttypekatalogen oppdateres til siste versjon: Quadri 1901 (1.01). Denne objekttypekatalogen er kompatibel med 1900-katalogen, dvs at det kun er gjort tillegg til katalogen; nye objekter eller nye egenskaper, også på tildligere definerte objekter. Ingen tidligere definerte objekttyper eller egenskaper er fjernet.

Sett inn - Import (av filer)

 • Alle filtyper
  • Mer konsistent håndtering av metadata
 • Import av KOF
  • Lagt til konverteringsregelsett basert på temakoding i hht SOSI 4.0.
 • Import av DWG
  • Mer robust generelt, og spesielt mht import av volum-geometri (solids)
  • Noe raskere
  • Ved sammenslåing av 3DFace'er til flater splittes nå disse på objekter dersom ikke 3DFace'ene henger sammen geometrisk. Tidligere havnet disse på samme objekt (som separate “lapper”).
 • Import av SOSI
  • Oppdaterte konverteringsregler, en rekke mindre forbedringer
  • Konverteringsregler for reguleringsplaner lagt til i forbindelse med at Arealplan nå er lansert på 19.10

Sett inn - Quadri G4

Fra og med 19.10 kan man importere en annen Quadri-modell direkte inn i aktiv modell, dvs uten at det opprettes en import-oppgave.

Sett inn - Punktsky

Fra og med 19.10 kan man koble til et sett av laserscan-filer (LAS, LAZ, XYZ, TXT). Man importerer ikke punktskyen men den legges inn i permen som en datakilde som man kan se på i 3D, sammen med f.eks. en Quadri-modell.

Punktene leses og det skapes en indeksert fil (PLF - Processed LiDAR Files) som er optimalisert for visualisering av enorme punktskyer, dvs flere milliarder punkter. Ved å utnytte fargekoder på punktene kan man videre danne seg et meget godt 3D-bilde av eksisterende situasjon.

Punktskyer kan også importeres og vil i denne prosessen typisk benyttes som input til å beregne terrengoverflaten.

Punktsky fra Holmenkollen, Norge. Hele punktskyen er på 1 milliard punkter og kan enkelt navigeres rundt i i 3D-vinduet til Novapoint Basis. Rettigheter til datasettet: Oslo kommune.

Modellering - Eksisterende situasjon

 • Terrengoverflate
  • Generelt mer robust i forhold til mulige inndata-kombinasjoner
  • Konflikt mellom knekklinjer (f.eks. innmålinger kontra data fra SOSI): Kan nå styre hva som skal skje ved konflikter, dvs når to knekklinjer krysser hverandre:
   • Ikke lovlig: Avviser linjeelementet i den linjen som har dårligst vertikal posisjonskvalitet (ikke hele linjer, slik som i 19.00). Posisjonskvaliteten finner man ved å velge objektet, og så drille ned i objektets geometri-egenskaper i egenskapsvinduet (husk å velge Elementliste, ikke punktliste). Det er da objektets nøyaktighetHøydeSymmetrisk som benyttes. Objektet med best nøyaktighet “vinner”. Dette betyr at du kan manipulerer med hvem som skal “vinne” ved å justere verdien for nøyaktighetHøydeSymmetrisk.
   • Bruk snitthøyde: Midler høydeverdien for de to kryssende knekklinjene, og setter inn et punkt i trianguleringen med denne høyden
   • Bruk min. høyde: Setter inn et punkt i trianguleringen med høyden fra den laveste knekklinjen
   • Bruk maks. høyde: Setter inn et punkt i trianguleringen med høyden fra den høyeste knekklinjen
 • Strekk profil
  • Generelt mer robust gitt forskjellige inndata
 • Strekk vertikalt
  • Generelt mer robust gitt forskjellige inndata
  • Kan f.eks. benyttes til å strekke innmålte veggliv opp til takflater
 • Flytt vertikalt
  • Generelt mer robust gitt forskjellige inndata
  • Håndterer at objekter krysser forskjellige flater (interpolerer i flate-overgangene)

Modellering - Ny situasjon

 • Lagt inn ny oppgavetype for Vegoppmerking
  • Benyttes i kombinasjon med verktøyet Flytt vertikalt for å flytte 2D vegoppmerking opp til vegbane-nivå
 

Updates in Novapoint Road

Road modell:

Junction wizard

This has been updated and works well in 19.10

Plan, Profile and Perspective

The old functions in Road model for showing Plan and Profile, and also Perspective viewer have been removed. 3D viewing of roads is now done in the 3D-window in Novapoint Base. Drawing of Plan and Profile is done either in Novapoint Base or directly in CAD.

Road menu in CAD

Draw long section

Draw long section from Road model and from Quadri (terrain) has now been simplified a good deal by removing surplus selections from the dialogues. This includes terrain and drawing element options that are now dealt with through Calculcation basis and Illustration objects in Novapoint Base.

The principle is that if it is to be used in calculations, i.e. terrain and other roads etc, then it must be included in the Calculation basis. If it is to be used to illustrate, such as objects and other roads, then it must be included in the Illustration objects.

In the image over Veg 002 and Veg 005 have been added to Illustration objects.

Long section from Road model

CL, Veg 006 and Veg 005.

Note: If you change the Calculation basis or selection of Illustration objects, the road must be rebuilt before you draw a long section.

Draw cross sections from the Road model

As for the long sections, this has also been simplified. The same applies with regard to Calculation basis and Illustration objects.

3D Object along line

This is now available in 19.10 and uses the task system to select a road/rail model or the Calculation basis for terrain heights.

There a noise barrier and railway masts have been added through us of this function.

 
 
 
 

Updates in Novapoint Railway

Track data and Standard Cross Section Wizard

These two functions were previously available under Railway in the Autocad-menu. They have now been moved and integratedin the Railway model and can be found under Tools there. This means that you no longer need to switch to Autocad to access these functions, as they are accessible in both Autocad and Novapoint Base.

 
 

Updates in Novapoint Bridge

The functionality in Novapoint Bridge is the same for NP 19.10 as for NP 19.00.

Caused by changes in the core of the system, some new issues have been introduced. See the page for known issues. These issues will be corrected as soon as possible in the upcoming releases.

 

Updates in Novapoint Tunnel

Novapoint Tunnel is not included in Novapoint 19.10. The modeled tunnel in 3D can be imported into NP 19.10 through the DWG-format.

 
Version 19.10

Updates in Novapoint water and sewer|Cable

3D presentation - 3D polyline export

 • Extended export UI with more flexible input for pipe and manhole layer name.
 
 
 
 
 

Updates in Novapoint Virtual Map

New features

 • Novapoint 19 DCM Import, updated version

Bug fixes

 • Texturing algorithm for meshes
 • Alpha channel not working with shadows on
 • Moving with drive mode is not ok
 • Polyline segmentation_distance should not remove any existing vertices
 • Random crashes when multiple users edit viewpoints at same time
 • Enable shaders makes road markings disappear
 • When editing material and saving it - .vm file cannot be opened after that
 • F1 did not launch help when model was not loaded
 • Virtual Map rescales pipes when saving VM file from viewer
 • Civil 3D interface fixed
 

Updates in Novapoint Reinforcement

NP Reinforcement is included in NP 19.10, but only in the AutoCAD environment. The functionality in NP Reinforcement is the same for NP 19.10 as for NP 18.20 and NP 18.30.

 
en/np/release_notes/np1910/np1910/start.txt · Last modified: 2013/07/04 19:29 by vn_no_lst