Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Import av kabler og ledninger fra SOSI

Det finnes få konverteringsregeler for import av SOSI-filer for kabler og ledninger. Dette skyldes at filene varierer veldig på innhold fra en leverandør til en annen.

Denne oppskriften viser hvordan man lager konverteringsregel for import, der man bruker egenskapen LTEMA som konverteringsnøkkel for å liste opp innholdet i fila. Dersom fila ikke inneholder LTEMA, kan man velge OBJTYPE som konverteringsnøkkel, og følge oppskriften videre.

Oppskriften viser også hvordan man lager en tegneregel som viser de konverterte objektene.

Lage konverteringsregel

Start import-verktøyet på vanlig måte, og velg SOSI-filen som skal leses inn.

Trykk på Velg regler.

I dialogen som kommer opp, trykk på Ny…, og fyll inn et navn i neste dialog.

Du kommer nå i dialogen for konverteringsregler. Generer regler fra forhåndsvist modell.

Trykk deg gjennom de tre neste dialogene, der du velger objekter som skal leses inn, konverteringsnøkkel (eksempelet under viser en SOSI-fil som inneholder LTEMA, bruk eventuelt OBJTYPE dersom du har det), og Fullfør i siste dialogen.

Tilbake i konverteringsregel-dialogen får vi nå opp de sorterte objektene i SOSI-fila med geometritype og LTEMA-verdien.

Hva vi skal konvertere LTEMA-kodene til finner vi i SOSI-kode oversikten. Utdrag fra oversikten:

Basert på LTEMA-kodene, må man finne et resultat-objekt som passer. For eksempelet er det valgt slik:

Velg konverteringsregelen, trykk OK, og fullfør importen.

Lage tegneregel

Resultatet vi ser i vinduet basert på objektene vi har konvertert til ser ikke alltid like bra ut. I tillegg så er objektene dårlig sortert i Presentasjonsoppsett-dialogen, når man åpner med Basiskart-tegneregel. Dette avsnittet tar for seg hvordan man lager en tegneregel som både sorterer på fargen i visnings-vinduet, samt gir mer oversiktelig liste i presentasjonsoppsettet.

Åpne filstien C:\Program Files\Vianova\Novapoint\<versjon> , og start programmet Vianova.Application.DrawingRuleEditor.exe.

Gå på File > Save As, og lagre filen på filsti C:\Users\<ditt brukernavn>\Documents\Novapoint\MyDrawingRules med ønsket navn.

Høyreklikk øverst i Rule Tree, Add Child, og velg RuleNode.

Skriv inn feks “Objekter” under text.

Dette er teksten som vil stå øverst i presentasjonsoppsett i Novapoint.

Høyreklikk på RuleNoden Objekter, Add Child, og velg RuleNode.

Skriv inn “EL_Luftlinje”, eventuelt den teksten du vil noden skal hete i presentasjonsoppsett i Novapoint, under text.

Dette er teksten som vil stå i presentasjonsoppsett i Novapoint.

Hver RuleNode skal så bestå av Condition (spørring på objekt) og RenderHandler (hvordan objektet skal se ut. Høyreklikk på RuleNoden EL_Luftlinje, Add Child, og velg Condition.

Sett QuadriFeatureTypeCondition.

Velg objektet som det skal gjøres spørring mot. I dette tilfellet EL_Luftlinje.

Høyreklikk på RuleNoden EL_Luftlinje, Add Child, og velg RendlerHandler.

Siden EL_Luftlinje er linjegeometri, velges Line Handler under ClassID. Sett deretter en farge, feks blå, slik eksempelet viser. Alt annet kan stå slik det står.

Lagre tegneregelen. Gå til Novapoint og vis import-oppgaven i plan. Endre til tegneregelen som du nå har laget, og man vil nå se EL_Luftlinje som blå linjer i visningen.

Gå tilbake til DrawingRuleEditor og legg inn for alle nodene en Condition med riktig objekttype, og RenderHandler med en farge. I dette eksempelet har vi også objektet Mast, som er punktgeometri. Under RendlerHandler for Mast velges Point Handler som ClassID:

Lagre tegneregelen. Gå til Novapoint og vis import-oppgaven i plan. Endre til tegneregelen som du nå har laget, og man vil nå se hele SOSI-importen med de fargene man har satt opp i visningen.

Sist modifisert: 2018/02/20 11:46 av vn_no_jko