Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Import av LandXML, og definere det som lag i grunnen

Oppskriften tar for seg import av en LandXML-fil, der man definerer denne som lag i grunnen under importen. På denne måten vil man slippe å duplisere trianguleringen med en ny Lag i grunnen-oppgave.

Med denne metoden kan man bruke importen som beregningsgrunnlag i veg, VA osv.

(If Flash is installed, you can watch a video inside this web page.)

Sist modifisert: 2016/11/28 09:57 av vn_no_jko