Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Datasettet blir større i Mb ved opprydding/sletting

Ved opprydding i modell, etter å ha slettet masse oppgaver og objekter blir datasettet større i Mb. Hvorfor skjer dette og hvordan får jeg størrelsen ned?

Svar: Det stemmer at størrelsen faktisk øker ved sletting (og alle andre endringer). Filstørrelsene vil ikke gå ned før purge er kjørt. Purge kjøres bare dersom størrelsen på gdd-fila har blitt over 30% større enn den var etter forrige purge. Dette skjer ved åpning av modellen. Det er ikke ønskelig å kjøre purge unødig fordi det er tidkrevende. For å få ned størrelsen etter opprydding, bør en derfor lukke modellen/arbeidsdatasettet og åpne det igjen.

Sist modifisert: 2017/02/17 08:19 av vn_no_jko