Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10

Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer. Det forekommer ofte at en innehar innmålingsdata med bedre nøyaktighet som en gjerne vil få trianguleringen til å følge. I andre tilfeller ønsker en å sy flere terrengoverflater sammen til én sammenhengende flate som en kan bruke som beregningsgrunnlag. Det er også tatt med hvordan de ulike oppgavenes inndata kan erstatte prioritetsbegrepet i Novapoint 18.

Klikk her for mer info

Sist modifisert: 2013/12/11 09:33 av admin