Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vise flere oppgaver og/eller objekter sammen

Du kan vise flere oppgaver og/eller objekter i Utforskervinduet sammen. Du kan enten holde Ctrl-knappen på tastaturet inne, og velge ut noen av oppgavene. Deretter høyre museknapp og Vis i 3D. I bildet under velges oppgavene Kartgrunnlag og Eksist. Terreng.

Den andre metoden er «Drag & drop». Ha for eksempel Eksist. terreng SOSI aktiv i visningen. Pek på Kartgrunnlag SOSI oppgaven, og dra den rett inn i 3D-vinduet.

Sist modifisert: 2016/12/15 15:44 av vn_no_jko