Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vegmodellfiler (*.dmi, *.gen)

Import av vegmodeller og tilhørende linjer må man gjøre som en to-trinns prosess:
1. Import av linjer og terreng fra tverrprofiler (denne dokumentasjonen)
2. Import av tilgjengelig vegmodellinformasjon og flatebeskrivelse

Gå til Import under Sett inn-fanen i Novapoint Basis.

Velg filer fra Inndataboksen.

  • For DMI-filer velg formatet Corridor (*.dmi)
  • For GEN-filer velg formatet VIPS (*.gen)

Velg deretter filen som skal importeres.

I dialogen for Innstillinger for import av vegmodell gå til:

VIPS og velg om du skal ha med

  • Terrengoverflate og Lag i grunn
  • Linjer
  • Alt

Terrengoverflate/Lag i grunn og velg hva du ønsker skal være med.

Linjefilter og velg hvilke linjer som skal være med. Her ser du også hvilken linje som er referanselinje.

Trykk OK på dialogen.

Velg regel og velg konverteringsregel å bruke:

  • For DMI-filer bruk DMI Roadmodel
  • For GEN-filer bruk NP RoadModel.

Fullfør importen med OK.

Nå er alle linjer, terreng fra tverrprofilberegningene og lag i grunnen importert. Nå kan terrenget trianguleres basert på terrenglinjene fra tverrprofilberegningene.

Vegoppgaven er ikke skapt ennå.
Dette gjøres ved å starte en ny vegoppgave og følge trinn 2 i denne dokumentasjonen.

Sist modifisert: 2019/05/27 11:17 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.