Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Skala

Bruk denne funksjonen til å sette skala i tegningen.

  • Skala i tegningen må settes før en begynner å arbeide med funksjoner som er avhengige av skala (tekst, blokker, tegningsrammer, tittelfelt, målestokklinjal, linjer).
  • Skalaen er plotteskalaen for en tegning men ikke virkelig skalaen brukeren tegner i. Skalaen i Novapoint er alltid 1:1
  • Hvis man ikke har satt skala før man benytter visse funksjoner vil skaladialogen kommer opp og man må fylle inn og klikke OK for å fortsette.
  • Endring i skala underveris i arbeidet skalerer ikke eksisterende objekter i tegningen. Kun nye objekter vil følge den nye skalaen.

Funksjonen kan kjøres fra:

MOUS_ICO Verktøylinje: Skala... Skala

MOUS_ICO Meny: Novapoint > Skala…

KEYB_ICO Kommandolinje: Ikke tilgjenelig fra kommandolinjen

Dialogboksen Novapoint Skala kommer frem.

Horisontal

Horisontal skala sikrer korrekt skalering av objekter som er skalaavhengige. Velg ønsket skala fra nedtrekksmenyen.
Definer en skala manuelt hvis den ønskede skalaen ikke finnes i listen. Dersom du legger inn skala manuelt, spør programmet om skalaen skal legges til i listen slik at den kan velges senere.

Vertikal

Vertikal skala brukes bare til lengdeprofiler. Den vertikale skalaen settes automatisk når horisontal skala endres. Standard forsterkning er 1:5, dvs. horisontal skala delt på 5.

Forsterkning

Definer faktoren for den vertikale skalaen. Denne boksen påvirker horisontal og vertikal skala.

Enhet

Velg melllom meter og millimeter som enhet i tegningen (vi bruker nesten alltid m.).

Vis dialogen i ny tegning

Dersom dette valget er krysset av kommer skaladialogen opp hver gang en ny tegning blir startet.

Detaljer

Dersom dette valget er krysset av vises AutoCAD parameterne som bilr satt i Skala.

Den horisontale skalaen påvirker disse parameterne.

Sist modifisert: 2012/10/16 13:51 av camilla