Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Velg Modul

Dette kan du bruke Velg Modul til:

 • Laste inn og ut Novapoint moduler som er installert og lisensiert.
 • Ta lisens/levere tilbake lisens på Novapoint moduler hvis du har nettverkslisens.
 • Starte låning av lisens, dersom du har nettverkslisens.
 • Filtrere ut de modulene du ikke bruker til vanlig.

Funksjonen kan kjøres fra:

MOUS_ICO Verktøylinje: Velg Modul Velg Modul

MOUS_ICO Meny: Novapoint > Velg Modul…

KEYB_ICO Kommandolinje: Kan ikke startes fra kommandolinjen

Dialogboksen Velg Modul kommer frem.

Flere moduler av gangen kan velges fra listen ved å holde Shift eller Ctrl tastene nede mens man velger med musen eller piltastene. De valgte modulene vil markeres fortløpende.

Start/Stopp

Novapoint moduler kan startes og stoppes ved å velge den akutelle modulen og så klikke på start eller stopp knappen.

Note: Aktiver valget og sjekk at lisensen(e) er ledige, ved å peke på Bruk knappen.

Inaktiv

Velg Inaktiv på modulen for å stoppe den eller lukk ned AutoCAD.

Start bare meny

 • Dette er det beste valget dersom man har nettverkslisens.
 • Dette valget aktiverer en lisens når du har bruk for den modus for modulen.
 • Lisensen vil starte i det øyeblikk en funksjon i modulen blir brukt.

Start meny - ta lisens

 • Denne muligheten er ganske lik Start bare meny, men tar lisens med en gang AutoCAD starter.
 • Hvis lisensen ikke er tilgjengelig når Novapoint startes vil det komme en advarsel.
 • Denne muligheten er det beste valget dersom du har single lisenser.

Tilgjengelige moduler

Sortering

Ved å klikke på kolonne navnene kan man sortere modullisten stigende eller synkende.

Modulnavn

 • Moduler du ikke har lisens på, vises ikke i denne listen.
 • Knappen Innstillinger brukes for å sortere mellom modulene du benytter og ikke vise alle de du har tilgang til.

Oppstart

Oppstart valgene indikerer hva modullasteren skal gjøre når AutoCAD starter. Det er mulig å sette disse valgene ved hjelp av knappene:

 1. Ingen aktivitet (Standard):
  • Gjør ingenting når AutoCAD starter.
  • Dette betye at brukeren ønsker å benytte modulen ved senere må hun starte Velg modul og starte modulen.
  • Bruk denne muligheten for alle moduler som sannsyneligvis ikke skal brukes. Da blir menylinjen mer ryddig.
 2. Start bare meny: Laster modulens meny, dersom den har meny.
 3. Start meny - ta lisens: Starter modulen når AutoCAD starter.

Status

Programmet viser status på lisensene slik:

 • Lisensen er tilgjengelig.
 • Lisensen er reservert for gjeldende bruker.
 • Lisensen er ikke tilgjenelig.

Merk: Dersom du har nettverkslisens vises status på lisenser slik den var da dialogen ble åpnet. Dette kan ha endret seg mens dialogen har vært åpen. Brukeren kan derfor få melding feil ved aktivering.

Hendelse

De to mulige hendelsene er Start og Stopp. For å endre hendelse bruk knappene, eller velg Start/Stopp fra høyreklikkmenyen.

Versjon

Versjonsnummer for modulene vises slik: Novapoint XX.xx

Den første delen representerer hovedrelease versjon og den siste delen viser mindre release versjoner.

Innstillinger

Bruk denne muligheten for å filtrere ut moduler som ikke er i bruk for øyeblikket, samt starte låning av lisens når du har nettverkslisens.

Merk: Lisenssjekk kan være langsom dersom du bruker en ekstern server. En løsning på dette er å bruke Innstillinger og mulighetene til å fjerne de modulene som ikke er i bruk til vanlig. Disse modulene vil da ikke blir sjekket i oppstarten.

Alle modulene som er tilgjengelige på den gjeldende installasjonen vises i denne listen. Modulene som er krysset av i listen vil vises i dialogen Velg modul.

 • Å redusere listen i Velg modul vil øke hastigheten på lisenssjekk.
 • Moduler som er reservert kan ikke filtreres bort.
 • Filtreringslisten viser alle modulene, inkludert de du ikke har lisens på.
 • Standard er at alle modulene du har lisens på vises i Velg modul, dette betyr at lisenssjekk skjer for alle moduler.

Låning av lisens

Vi anbefaler å velge de ønskede moduler med knappen Innstillinger før du låner lisens. Da slipper du å vente mens systemet sjekker om det er ledige lisenser på serveren. For å låne lisens, gjør slik:

 1. Lån lisensen.
 2. Ta ut nettverkskabelen.
 3. Logg PC av nettverket, logg på som lokal bruker (eller restart PC). Låning av lisens vil ikke fungere dersom brukeren ikke logger av eller restarter PC.

Dette valget vil aktivere to nye valg i dialogen Velg modul:

 • Lån lisens: Dette valget vil be brukeren om å sette opphørsdato for låneperioden. Maks antall dager er 30.
 • Bruk (eller OK): Vil endre lisens status ikonet slik at det viser at lisensen er lånt.
 • Lever tilbake lisens: Dette valget brukes til å levere tilbake lånt lisens før opphørsdatoen for låneperioden.

Note:

 • Når man stopper en lisens eller leverer tilbake en lånt lisens er det en ventetid i systemet på 300 sekunder. Dette betyr at lisensen ikke er tilgjengelig før denne ventetiden er over.
 • Single lisenser kan ikke bruke Låning av lisens og burde derfor ikke aktivere dette valget.

Sist modifisert: 2012/10/16 14:05 av camilla