Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Objekt meny (NCO)

Novapoint Objekt Meny (NCO) brukes for å få direkte tilgang til en rekke funksjoner ved å peke på et objekt i tegningen.

Funksjonen kan kjøres fra:

MOUS_ICO Verktøylinje: Objekt Meny (NCO) Objekt Meny (NCO)

MOUS_ICO Meny: Novapoint > Objekt Meny (NCO)

KEYB_ICO Kommandolinje: NCO

Kommandolinjen spør etter:

Velg et objekt: <Pek på et objekt>: Velg et objekt i tegningen

Menyen som kommer frem vil variere etter hvilket objekt du peker på.

  • Alle Novapoint objekter vil komme med funksjoner for det valgte objektet.
  • Velger du et AutoCAD objekt vil dette også gi en liste med mulige funksjoner.

Generer Terreng Lengdeprofil

Denne funksjonen kan generere terrengprofil basert på knekklinjer, så vel som tradisjonelle profilintervaller.

Når man starter funksjonen får man 3 valg som bestemmer hvordan terrengprofilet skal genereres:

Alle punkter: Terrengprofil basert på tverrprofiler definert i intervall og knekklinjer fra aktive linjer i terrengmodellen.

Kun punkter i knekklinjer: Terrengprofil baser kun på knekklinjer fra aktive linjer i terrengmodellen.

Kun punkter i profilintervall: Terrengprofil basert kun på tverrprofiler i intervall.

Sist modifisert: 2012/10/16 14:17 av camilla