Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Velg oppgave

Novapoint moduler og verktøy i AutoCAD-miljøet er koblet til Quadri-modellen via oppgaver. Et verktøy benyttes for å utføre en gitt oppgave.

Denne funksjonen viser alle* aktive oppgaver pr oppgave-type, og den gir deg mulighet til å endre hvilke oppgaver som skal være aktiv.

* Presentasjonsoppgavene plan, lengdeprofil og tverrprofil er ikke listet opp her da disse ikke repreenterer prosjekteringsoppgaver direkte. Merk allikevel at presentasjonsoppgavene kan utnyttes til å tegne fra Quadri til DWG.

Finn Velg oppgave her:

MOUS_ICO Verktøylinje: Velg oppgave…

MOUS_ICO Meny: Novapoint > Velg oppgave…

KEYB_ICO Kommandolinje: Ikke tilgjengelig på kommando linjen

Dialogboksen Velg oppgave kommer frem.

Sist modifisert: 2012/12/18 11:40 av camilla