Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Skap kantlinje fra SOLID

Denne funksjonen skaper 3D polylinjer fra kantene på en Solid.

Funksjonen kan kjøres fra:

MOUS_ICO Verktøylinje: Ikke tilgjengelig på verktøylinjen

MOUS_ICO Meny: Novapoint > Skap kantlinje fra SOLID

KEYB_ICO Kommandolinje: Ikke tilgjengelig på kommandolinjen

Kommandolinjen spør etter:

Velg et objekt: <Pek på et objekt>: Velg ønskede objekter

Denne funksjonen virker kun på kantene i en Solid. Når funksjonen startes opp og Solid(ene) er valgt, lages det 3D polylinjer rundt disse.

• Om du velger en SPLINE eller Polyline med Arc, lager funksjonen rette linjer av disse.

Sist modifisert: 2012/10/17 12:11 av camilla