Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Stikningsdata fra tegning

Funksjonen lager tabeller og filer for valgte objekter/punkt i tegningen.

Funksjonen kan kjøres fra:

MOUS_ICO Verktøylinje: Ikke tilgjengelig fra verktøylinje

MOUS_ICO Meny: Novapoint > Stikningsdata fra tegning…

KEYB_ICO Kommandolinje: Kan ikke startes fra kommandolinjen

Når funksjonen startes deles skjermen i to.

Punkter kan velges fra tegningen med disse metodene:

  • Single Point ⇒ enkle punkter.
  • Polyline Vertex ⇒ knekkpunkter langs en polylinje.
  • Polyline distance ⇒ punkter i et gitt intervall langs en polylinje.
  • Polyline segment ⇒ punkter i segmenter i en polylinje.

Punktene får både nummer og temakode. Utvalget kan også markeres i tegningen med et brukerdefinert symbol. Resultate av et utvalg kan tegnes ut i tegningen som en tabell eller lagres til en fil i følgende format:

  • TXT
  • KOF
  • PXY
  • GSI (Leica total stasjon)

Permanent Markering

Block Navn

Symboler (AutoCAD blokker) kan velges for å representere punktene og de repektive punktnummerne. I tillegg kan man definere farge og lag for permanente markeringer.

Les fra fil

Her kan du laste inn koordinater fra en fil og få punktene tegnet ut i tegningen.

Skriv til fil

Velg denne funskjoene for å skrive punktlisten til en fil.

Tegn tabell

Velg denne funksjonen for å tegne punktenen ut i en tabell i tegningen.

Oppsett tabell

Her kontrollerer du hvordan tabellen skal se ut, feks fonter og overskrifter.

Sist modifisert: 2012/11/01 10:09 av camilla