Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Geometrikontroll

Lager ny oppgave for å rydde opp i geometri.

Bruk denne prosedyren for å lage en geometrikontroll-oppgave:

1. Klikk Geometrikontroll

Finn funksjonen her:

MOUS_ICO Modellering fanen > Gjennomgang gruppen > Geometrikontroll

2. Angi et ønsket oppgave-navn.

3. Velg objekt for rydding. Start enten dynamisk utvalg og velg oppgave/objekter, eller trykk på velg objekter og velg linjer direkte fra aktivt vindu. Dette forutsetter at du har en plan-presentasjon aktiv du kan velge ut fra (se bildet under).

4. Velg ryddehandlinger som skal utføres på utvalgte objekter/linjer ved å trykke på knappen:

5. Gjør et utvalg av en eller flere handlinger.

  • Marker en handling fra listen til venstre og pek på > > for å legge den til
  • Marker en handling fra listen til høyre og pek på < < for å fjerne den fra utvalget
  • Marker en handling fra listen til høyre og pek på Opp eller Ned for å styre rekkefølgen til handlingene
  • Marker en handling fra listen til høyre og endre toleransen [m]
  • Avslutt med å trykke på Lagre til oppgave

6. Fullfør geometrikontroll-verktøyet ved å trykke på grønn OK-knapp. Objektene som ble valgt ut for rydding blir nå duplisert / laget en kopi av. Inndataen i oppgaven forblir slik de var før oppryddingen, og er altså ikke endret.

Beskrivelse av de forskjellige handlingene

no/np/base/reference/cleanup/start.txt · Last modified: 2016/12/14 12:45 by vn_no_jko