Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.00

Oppdateringer i Novapoint Basis

For mer info om den nye Novapoint Basis i 19, sjekk her: Novapoint 19DCM

Link til kursheftet: Kom i gang med Novapoint 19DCM

Novapoint Basis består fra og med 19-versjonen av to deler:

 • Programmet Novapoint Basis. Dette kjøres utenfor - men er koblet sammen med - AutoCAD-miljøet
 • Menyen Basis inni AutoCAD

Noen av funksjonene er helt nye, noen erstatter gamle funksjoner, gjerne flyttet fra AutoCAD-miljøet og inn i Novapoint Basis. Noen få funksjoner er uendret eller fjernet helt.

Funksjoner som er nye (og ligger i Novapoint Basis):

 • Nøyaktighet: Quadri-modellen i 19 lagrer koordinater med såkallt Double precition. Dette betyr i praksis at koordinat-verdier bibeholdes selv om man har en modell med “store koordinater”.
 • Koordinatreferansesystem: Mulighet for å sette koordinatreferansesystem, hhv horisontalt og vertikalt
 • Koordinatoperasjoner: Mulighet for å regne om fra ett koord.ref.system til et annet (innenfor samme datum). Gjelder et begrenset antall referansesystem, f.eks. mellom UTM og NTM.
 • Hierarkisk prosesstre: Mulighet for å bryte ned arbeidsoppgavene i en hierarkisk struktur som gir mye bedre oversikt enn tidligere (grupper i en lang lang liste)
 • Import av ESRI Shape: Det er fom. 19 mulig å importere shape-filer
 • Ortofoto: Mulighet for å henvise til ett eller flere sett av ortofoto, og bruke dette som bakgrunn i plan- og 3D-presentasjoner
 • WMS: Mulighet for å koble til Web Map Services for å dynamisk laste ned “ortofoto” fra web, fungerer ellers som med ortofoto
 • Strekk profil: Verktøy for å strekke et gitt profil langs en referanselinje, og på den måten tilføre objekter massiv geometri. Kan benyttes for å skape 3D-geometri for objekter av type: Kantstein, rekkverksskinner/-stolper, mv.
 • Strekk vertikalt: Verktøy for å strekke noe vertikalt. Kan ta utgangspunkt i objekter med punkt-, linje- eller areal-geometri. Kan benyttes for å skape geometri til objekter av type: Eksisterende bro, støyskjerm, bygningsvegger, mv.
 • Flytt vertikalt: Verktøy for å flytte noe vertikalt. Kan ta utgangspunkt i objekter med punkt-, linje- eller polygon-geometri (ikke massiv geometri (solids)). Linjer kan tilføres punkt for å “limes” til referanseflaten. Man kan legge til en forskyvningsverdi i forhold til referanseflaten.
 • Vindu for visning av lengdeprofil
 • Vindu for visning av tverrprofiler
 • Vindu for visning i 3D *

Funksjoner som er erstattet av Novapoint Basis:

 • Terrengmodell - alle funksjoner finnes nå i NP19 DCM.
 • Import fra fil - Menyvalg: Sett inn - Import
  • Formater: Delimeted Text (*.csv; *.txt,; *.xyz), DSFL (*.dsf), DWG (*.dwg), ESRI ASCII GRID (*.asc; *.gsd; *.txt), Esri Shape (*.shp), GSD (*.gsd; *.txt), KOF (*.kof), LandXML (*.xml), QuadriG1 (*.tmg; *.gdd), Quadrimodel (*.Quadrimodel), RUT (*.rut), SOSI (*.sos), Laser Data (*.las; *.laz; *-txt; *.xyz)
 • Tegn kart fra filer: Fjernet som selvstendig funksjon.
  • Work around: Importer filen i Novapoint Basis og lag en presentasjon i plan og bruk funksjon Novapoint - Tegningspresentasjon fra Quadri - Tegn plan- presentasjon
 • Tegn kart fra terrengmodell: Menyvalg Novapoint - Tegningspresentasjon fra Quadri - Tegn plan- presentasjon
 • Import fra gjeldende tegning, format: DWG - Menyvalg: Sett inn - Import
 • Definer lag i grunnen: Menyvalget Modellering - Lag i grunnen
 • Gruppe/Temakode: Prioritet, Høyde av / på, lagre oppsett - Erstattet med utvalgt
 • Velg aktivt temakoderegister - Erstattet med valg av objekt katalog ved opprettelse av Ny Quadrimodel. Man må da velge Brukerdefinert mal ved opprettelse av modellen.
 • Visning/Redigering - Erstattet i DCM av valgene: Vis i plan og Vis i 3D i tillegg til menyvalgene Vis - Plan og 3D
 • Taklinjer for Virtual Map (SOSI) - Menyvalg: Modellering - Takflater
 • Rutenettsmodell - Formater: TXT, LAS
  • Rutenetts modell laserscandata: Menyvalget Sett inn - Import
 • Triangelmodell: Menyvalget: Modellering - Terrengoverflate/Lag i grunnen
 • Database info: Velg Quadri-modellen - Egenskapsvindu - Klikk i cellen for Detaljer
 • Database vedlikehold: Innstillinger - Kryss av for at komprimering skal skje ved åpning
 • Database editering
 • Database transformasjon

Funksjoner som er fjernet helt:

 • Lag enkel terrengmodell
 • Lagre avgrensningslinje til terrengmodellen
 • Definer terrengmodell utsnitt
 • Rediger temakoderegister
 • Vannavrenningsanalyse
 • Digitalisering
 • Multiplot
 • Pakk Novapoint prosjekt
 • Verktøy (endre versjon)
  • Skriv punkthøyde fra terrengmodell til tegning
  • Tegn lengdesnitt fra terrengmodell
 • Novapoint paper space model space tools
Sist modifisert: 2019/04/10 09:43 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.