Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.00.c

Oppdateringer i Novapoint Basis

Strekk profil og Strekk vertikal

 • En del forbedringer er gjort på Strekk profil og Strekk vertikalt.
 • Det er nå mulig å endre inndata objekter og resultat objekter beregnes med nye parametere

Objekter

 • Forbedret håndtering av objekter med topologiassosiasjoner. Dette kunne tidligere føre til krasj.

Meldinger i prosess info

 • Forbedret meldinger i prosess info i forbindelse med import og validering av objekter.

Landxml - import

 • Forbedret håndtering av koordinatreferansesystem.
 • Forbedret feilhåndtering ved innlesning hvis LandXML-fila inneholder feil i dataene.
 • Import av LandXML surfacer med grenser skiller nå ut grensen rundt surfacen som eget objekt og genererer ny grense rundt selve surfacen som lagres på surfacen.(Årsak: Avgrensningslinja for begrensning data for beregning av surface kan ofte være større enn det området man har høydedata for og da stemmer nødvendigvis ikke med den reele grensen rundt triangelmodellen.)
 • Lagt til konverteringsfil for å håndtere LandXML surfacer med arealressursdata.

SOSI-import

 • Forbedret konvertering av attributter for SOSI4.0.

Reimport

 • Forbedret håndtering av reimport.(Redigering av import oppgaver)

Opptegning i plan

 • Justert opptegning av surfacer i planvinduet med GRID - slik at disse surfacene nå tegnes opp
 • Justert opptegning av surfacer (Grid / triangel) slik at grensen rundt surfacen tegnes med egen farge.
 • Samt justering av diverse andre tegneregler

Opptegning i 3D

 • Lagt inn opptegning av trær og justering av andre tegneregler
Sist modifisert: 2019/04/10 09:46 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.