Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.00.e

Oppdateringer i Novapoint Basis

Basis

 • Slette grunnlinjen funksjonen i Tverrsnitt presentasjon visning forårsaket krasj
 • Transformasjon fra Bærum lokal Høyde til NN54 er nå supportert
 • “NN2000 kan nå brukes som høydesystem. Føreløpig ingen støtte for transformasjon til dette”
 • Forbedret ytelse og stabilitet i strekk profil og strekk vertikal.
 • Forbedret trianguelring av store datasett
 • Fase implementert i modellen

Import

 • Forbedret import av avgrenset tekst
 • Forbedret import av LandXML
 • Forbedret import av SOSI
 • Forbedret import av TMG

Vegmodell

 • Avgrensninger fra vegmodellberegning manglet
 • Lukk vegmodellen når planum krysser terrenget
 • Forbedret modelle med hensyn på flater som krysset seg selv
 • Lagt til støtte av konvertering fra falte til multiflater

Bru

 • 3D-uttegningen I Novapoint Bru genererte en del ekstra 3DFace elementer uten bredde (kun linjer). Dette medførte valideringsfeil ved import av 3D-modellene i NP 19 Basis. 3D-uttegningen genererer ikke lenger disse ekstra 3DFacene.
 • Når en Bru oppgave ble koblet til en veioppgave uten veigeometri, krasjet programmet. Dette er nå rettet slik at brukeren får en forklarende feilmelding og systemet ikke lenger krasjer.
Sist modifisert: 2019/04/10 09:48 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.