Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.10

Oppdateringer i Novapoint Basis

Quadri-modellen og Objekttypekatalog

 • Når du i Novapoint 19.10 åpner en Quadri-modell laget i 19.00 så vil du få spørsmål om å oppgradere modellen. Du må svare ja for å åpne modellen i 19.10. Det eneste som skjer i praksis er at objekttypekatalogen oppdateres til siste versjon: Quadri 1901 (1.01). Denne objekttypekatalogen er kompatibel med 1900-katalogen, dvs at det kun er gjort tillegg til katalogen; nye objekter eller nye egenskaper, også på tildligere definerte objekter. Ingen tidligere definerte objekttyper eller egenskaper er fjernet.

Sett inn - Import (av filer)

 • Alle filtyper
  • Mer konsistent håndtering av metadata
 • Import av KOF
  • Lagt til konverteringsregelsett basert på temakoding i hht SOSI 4.0.
 • Import av DWG
  • Mer robust generelt, og spesielt mht import av volum-geometri (solids)
  • Noe raskere
  • Ved sammenslåing av 3DFace'er til flater splittes nå disse på objekter dersom ikke 3DFace'ene henger sammen geometrisk. Tidligere havnet disse på samme objekt (som separate “lapper”).
 • Import av SOSI
  • Oppdaterte konverteringsregler, en rekke mindre forbedringer
  • Konverteringsregler for reguleringsplaner lagt til i forbindelse med at Arealplan nå er lansert på 19.10

Sett inn - Quadri G4

Fra og med 19.10 kan man importere en annen Quadri-modell direkte inn i aktiv modell, dvs uten at det opprettes en import-oppgave.

Sett inn - Punktsky

Fra og med 19.10 kan man koble til et sett av laserscan-filer (LAS, LAZ, XYZ, TXT). Man importerer ikke punktskyen men den legges inn i permen som en datakilde som man kan se på i 3D, sammen med f.eks. en Quadri-modell.

Punktene leses og det skapes en indeksert fil (PLF - Processed LiDAR Files) som er optimalisert for visualisering av enorme punktskyer, dvs flere milliarder punkter. Ved å utnytte fargekoder på punktene kan man videre danne seg et meget godt 3D-bilde av eksisterende situasjon.

Punktskyer kan også importeres og vil i denne prosessen typisk benyttes som input til å beregne terrengoverflaten.

Punktsky fra Holmenkollen, Norge. Hele punktskyen er på 1 milliard punkter og kan enkelt navigeres rundt i i 3D-vinduet til Novapoint Basis. Rettigheter til datasettet: Oslo kommune.

Modellering - Eksisterende situasjon

 • Terrengoverflate
  • Generelt mer robust i forhold til mulige inndata-kombinasjoner
  • Konflikt mellom knekklinjer (f.eks. innmålinger kontra data fra SOSI): Kan nå styre hva som skal skje ved konflikter, dvs når to knekklinjer krysser hverandre:
   • Ikke lovlig: Avviser linjeelementet i den linjen som har dårligst vertikal posisjonskvalitet (ikke hele linjer, slik som i 19.00). Posisjonskvaliteten finner man ved å velge objektet, og så drille ned i objektets geometri-egenskaper i egenskapsvinduet (husk å velge Elementliste, ikke punktliste). Det er da objektets nøyaktighetHøydeSymmetrisk som benyttes. Objektet med best nøyaktighet “vinner”. Dette betyr at du kan manipulerer med hvem som skal “vinne” ved å justere verdien for nøyaktighetHøydeSymmetrisk.
   • Bruk snitthøyde: Midler høydeverdien for de to kryssende knekklinjene, og setter inn et punkt i trianguleringen med denne høyden
   • Bruk min. høyde: Setter inn et punkt i trianguleringen med høyden fra den laveste knekklinjen
   • Bruk maks. høyde: Setter inn et punkt i trianguleringen med høyden fra den høyeste knekklinjen
 • Strekk profil
  • Generelt mer robust gitt forskjellige inndata
 • Strekk vertikalt
  • Generelt mer robust gitt forskjellige inndata
  • Kan f.eks. benyttes til å strekke innmålte veggliv opp til takflater
 • Flytt vertikalt
  • Generelt mer robust gitt forskjellige inndata
  • Håndterer at objekter krysser forskjellige flater (interpolerer i flate-overgangene)

Modellering - Ny situasjon

 • Lagt inn ny oppgavetype for Vegoppmerking
  • Benyttes i kombinasjon med verktøyet Flytt vertikalt for å flytte 2D vegoppmerking opp til vegbane-nivå
Sist modifisert: 2019/04/10 09:48 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.