Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.10.a

Oppdateringer i Novapoint Basis

AutoCAD 2014 support

Novapoint 19.10.a støtter AutoCAD 2014 produkter.

AutoCAD versjon knyttet til Novapoint 19.10 kan endres med Configuration verktøyet:

* Start - Programmer - Novapoint 19.10 - Tools - Configuration

Velg oppgave

Velg oppgave dialogen vil nå huske siste oppgave av hver oppgave type i AutoCAD miljøet. Som standard er det ingen aktiv oppgave.

Novapoint - Verktøy - Gjør om 2D polyline til 3D polyline

Når man benytter valget Bruk høyde fra beregningsgrunnlag vil høyder hentes fra valgt Høyde oppgave.

Merk kjent feil: I dialogen er det mulig å velge andre oppgavetyper enn Høyde men disse vil ikke ha effekt.

Lag rotert View

Funksjonen Tegningspresentasjon - Lag rotert view er kommet tilbake

Tegningspresentasjoner fra Quadri - Tegn planprsentasjon

Om man tegnet ut en Plan presentasjon som benyttet tegneregel “Reguleringsplan 40-45” hang programmet. Dette er rettet.

Oppdateringer i Novapoint Base DCM

Kompatibilitet med tildligere versjonar av Novapoint 19

Novapoint 19.10.a kommer med en utvidet objektkatalog. Dette er en utvidelse for å støtte nye objekter. Quadrimodeller laget i Novapoint 19.10.a vil benytte siste objekt katalog

Kompatibilitet:

  • Quadrimodeller laget i Novapoint 19.00 vil oppgraderes når de åpnes i 19.10.a og kan ikke åpnes i tidligere Novapoint 19.x versjoner
  • Quadrimodeller laget i Novapoint 19.10 vil ikke oppgraders og kan fortsatt åpnes i Novapoint 19.10
  • Quadrimodeller laget i Novapoint 19.10 kan oppgraderes av brukeren ved å høyreklikke på topp noden i utforskeren og velge Oppgrader

Ved oppgradering av modellen vil siste objektkatalog settes aktiv. Utover dette vil konverterings filer på Veg oppgaver byttes ut. Har man redigert konverterings filer for Veg oppgaver vil disse endringer gå tapt

Delt prosjekt: Flytte oppgaver i utforskeren

Når man har et delt prosjekt - Quadri DCM prosjekt - er det nå mulig å flytte oppgaver i utforskeren.

* Nye - ikke delte og reserverte oppgaver kan flyttes

Det anbefales å motta endringer før man flytter på oppgaver

Import av Quadrimodel

Rettet en feil ved import av Quadrimodell. Alle vedlegg (filer) ble ikke importert

Ortofoto

Rettet en feil som forårsaket kræsj i Novapoint Base om det var henvist til filer som ikke var tilgjengelig.

Tegneregel 3D Vindu

Tegneregel Basis3D er utvidet til å tegne siktlinjer fra Vegmodellens siktanalyse.

Merk: Funksjonen benytter objekter som ble lagt til i objektkatalogen for Novapoint 19.10.a og kan kreve oppgradering av modellen. Se Kompatibilitet med tidligere versjoner av Novapoint 19 over.

Prosessmaler

Det er lagt til Prosessmaler for:

  • Enkel proessmal for overordnet prosjektering
  • Prosessmal for Arealplan
  • Prosessmal for rene Landskapsprosjekter

For å sette inn: Høyreklikk på Prosess i utforsker og velg Struktur

Sist modifisert: 2019/04/10 09:49 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.