Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.10.c

Oppdateringer i Novapoint Basis

Import

  • Rettet: Standardinnstillinger tilbakestilles nå når en gjør ny import
  • Rettet: Feil i dwg-import når en i Innstillinger for DWG leseren valgte “Det opprettes en flate av 3D-faces” på samme lag ved import
  • Forbedret Esri ASCII Grid import
  • Rettet: Flere krasj ved import av QuadriG4-model
  • Rettet: Ved reimport av dwg blir nå nye lag i dwg-filen importert
  • Rettet: Når en angir annen verdi for nøyaktighet i leserinnstillinger ved import, settes denne riktig i egenskapene til de importerte objektene

QuadriDCM

  • Nytt: Man kan nå slette oppgaver selv om disse har vært delt
  • Rettet: Heng ved redigering av oppgaver. For noe modeller fikk man krasj eller heng av pc ved redigering av en eksisterende oppgave.

Annet

  • Nytt presentationsoppsett: Lagt til oppsett for koter i planvindu (Contourcalculation). Disse egner seg for kotering av vegoverflater. NB! Håndterer dårlig områder med horisontale triangler
  • Rettet: Brukeren forhindres i å lagre modell på UNC-sti (da systemet ikke støtter dette pr i dag)
Sist modifisert: 2019/04/10 09:52 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.