Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.a

Oppdateringer i Novapoint Basis

NYTT: DWG import har ny funksjonalitet for buede triangulerte flater og innsettingsskala

RETTET: Sett inn modell QG4 krasjet når QuadriDCM arbeidsdatasettet man importerte til inneholdt skrivebeskyttede objekter.

ENDRET: Forbedret opptegning i 3D-vinduet av objekter med volum-geometri (eks. detaljer i kummer), inklusive muligheten for å selektere disse i vinduet.

RETTET: Objekter med tekstsymboler ble tidligere ikke tegnet til AutoCAD i alle tilfeller (Teknisk: ersom renderhandleren DefaultOSGTextSymbolHandler ble brukt).

RETTET: Ved import gjøres nå ikke sjekk av Interesseområde dersom koordinattransformasjon utføres. Dette kunne føre til at objekter ble merket som utenfor interesseområdet, selv om de etter koord.trans. ikke var det.

ENDRET: Konverteringsregler er oppdatert i hht. Objektkatalog 1903 1.04

RETTET: Det var ikke mulig å dele fra arbeidsdatasettet etter at man hadde lagret en oppgave som oppgavemal. Dette er nå rettet.

Sist modifisert: 2019/04/10 09:56 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.