Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP1

Oppdateringer i Novapoint Basis

Import

ENDRET: Interesseområde (Area of interest, AOI)

  • NYTT: Lagt til presentasjonsregel/tegneregel som viser objekter utenfor prosjektets interesseområde med rødt
  • NYTT: Lagt til dialog hvor bruker kan velge å avslutte import, fjerne (dvs. ikke inkludere disse i import) objekter utenfor interesseområde, eller importere alle objekter (selv om noen er utenfor interesseområde)
  • NYTT: Serverprosjekter benytter prosjektets definerte område som interesseområde

ENDRET: DWG import støtter nå flere objekttyper.

ENDRET: Bytt XY er nå kun tilgjengelig ved import av Laser Data.

Vinduer

NYTT: Lukke flere vinduer. Lagt til mulighet for å lukke Alle vinduer unntatt aktivt og lukke alle vinduer

Navigering

ENDRET: Navigering i plan- og 3D-vindu er forbedret.

NYTT: Planvindu har fått tastatur navigering

ENDRET: Navigasjonsmodus Helikopter i 3D vinduet er tilbake.

Ortofoto/WMS

ENDRET: Rettet feil med at drapert bilde ble sort i noen tilfeller

ENDRET: Støtter nå norske bokstaver i filsti for ortofoto.

NYTT: Støtter JPEG 2000 format

Terrengoverflate og Lag i grunnen

ENDRET: Diverse forbedringer i beregningen. Fikset feil som gjorde at avgrensningslinjer som inneholdt buer ikke kunne brukes

ENDRET: Innstillinger - Dialogen for innstillinger er forbedret.

NYTT: Innstillinger - Lagt til mulighet for Kontroller inndata for avgrensningslinje og hull

Innstillinger

ENDRET: Innstillinger med felles funksjonalitet for plan og 3D vindu er flyttet til øverst under Felles i N- Innstillinger

Sist modifisert: 2019/04/10 09:57 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.