Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP1.b

Oppdateringer i Novapoint Basis DCM

Dele, motta, reserver eller frigi

  • RETTET: I QuaddriDCM prosjekt, hvis man hadde åpne plan- eller 3D-vindu når man delte, mottok, reserverte eller frigav, fikk man på en del prosjekter meldingen: Lukk Program og Novapoint DCM gikk ned. Dette er nå rettet.

Import

  • RETTET: Import av TMG, hvis TMG filen haddde TIN, krasjet importen når den opprettet triangulert mappe av grupper som inneholdt TIN struktur. Dette er nå rettet.

Vegnettseditoren

  • RETTET: årsakene til at feilmeldingen «feilplassert node» kommer i valideringen etter en splitting av lenken eller flytting av node. Relatert til sak RNE #623.

Oppdateringer i Novapoint Basis (AutoCAD)

Tegn lengdeprofil fra terrengmodellen

RETTET: Opptegning feilet enkelte ganger ved bruk av høydeoppgave som beregningsgrunnlag. Brukte man høydeoppgave hvor man hadde satt “Bruk alt” som utvalg kunne man få feilmeldingen: TableObjUtils invalid: 'TableObjUtils found error at “LsData.TterrainInfo”'.

Sist modifisert: 2019/04/10 09:58 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.