Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP1c

Oppdateringer i Novapoint Basis DCM

Begrensninger på filstørrelse

ENDRET: Maximum størrelsen på lokal caching filer (*.GDD, *GDI, *.GDH, *GDN) som lagrer modellen/arbeidsdatasettet er nå 8 GB. (4 x 2^31-1 bytes). Den var tidligere 2GB (2^31-1 bytes) for hver fil. Modell/arbeidsdatasett lagd og/eller endret av denne versjonen av Novapoint er kompatibel med tidligere versjoner av Novapoint så lenge størrelsen av hver caching file er mindre enn 2GB.

Dele, motta, reserver eller frigi

RETTET: Når man lagrer ett arbeidsdatasett fra Quadri DCM, fikk man noen ganger meldingen “Ikke tillatt å dekrementere til ett negativt tall”. Dette er nå rettet.

RETTET: Problemer med å dele til Quadri DCM når man importerer topologi relatert til flater har blitt slettet ved re-import av SOSI filer. Detter gir krasj og er nå rettet.

Import

RETTET: Import av DWG med xdata for flater manglet egenskaper. Dette er nå rettet.

VA nettverksobjekter

FIXED: Det ble ikke opprettet nye VA nettverksobjekter etter Motta fra Quadri DCM og ved rebygging av VA traser. Dette er nå rettet.

Sist modifisert: 2019/04/10 10:00 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.