Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP2

Oppdateringer i Novapoint Basis DCM

NYTT: Ved opprettelse av ny Quadri-modell ligger sist brukte mal øverst.

Utforsker, Slette oppgave

RETTET: Feilen med at Novapoint kræsjet når en oppgave med underoppgaver som ikke var reserverte ble slettet i et QuadriDCM arbeidsdatasett.

Åpne perm / arbeidsdatasett

RETTET: I noen situasjoner var det ikke mulig å åpne et arbeidsdatasett og feilmeldingen: «Finner ikke objekt i modellen» kom fram.

Dette skjedde etter at en hadde anvendt funksjonen Motta. Og som beskrevet i versjonshistorikk for QuadriDCM så oppstod denne feilen når du mottar slettede objekter fra en delt modell, samtidig som det finnes assosiasjoner til disse objektene fra andre objekter i ditt arbeidsdatasett. Med denne versjonen vil du kunne åpne arbeidsdatasett hvor man tidligere fikk denne feilmeldingen.

Import

RETTET: Diverse feilretting

NVDB Vegnett

Ny funksjonalitet

 • Vis vegreferanse
 • Hent verdier fra NABO vegreferanse
 • Innstillinger: tilgang til denne fra vegnettverk
 • Innstillinger: datodialog
 • Prosessinfo ved lukking av vegreferanse
 • Fortau og sekundær type 2
 • Liste over objekttyper: legge til konnektering GS og ta bort svingekonnektering
 • Sek2-egenskapen må kunne overstyres
 • Sying av lenker. Bruksmåten bør forandres.
 • Sy lenkedeler
 • Sortering av nettverk i utforsker.
 • Egenskaper: interne egenskaper og egenskaper uten verdi må på som standard
 • Transformasjon mellom koordinatsystemer
 • Maler i Novapoint
 • Oppstartsprosjekt
 • Dato som settes på vegreferanser som opprettes under import
 • Sletting av VR fra utforsker
 • Slette lenkedel på eksisterende lenkedel
 • Ny versjon av fagdata - mulig å lage ny versjon en gang til

Feilretting

 • Egenskapen “retning” forsvinner fra objekter med flere stedfestinger ved Fullfør
 • Udefinert krasj: 2. gangs Fullfør i Vegobjekter etter å ha satt dellenke historisk i to omganger
 • Novapoint varsler manglende vegreferanse utenfor utsjekket område
 • Ommetrerfunksjonen gjør ikke alt det den skal
 • Quadri som plutselig ikke kan leses av Novapoint
 • Vegreferanseobjekt er ikke splittet over konnekteringslenke
 • Ulovelig duplikat nummer for refLinkPart
 • Innkjøring forbudt: generere automatisk på detaljerte lenker
 • Novapoint har opprettet en lenke som består av 1 pkt
 • Duplikat GUID
 • Redigere detaljert lenkedel - kobling til vegtrase
 • Unøyaktighet i vegnettet
 • 7012 geomtri mangler detaljering utenfor låseområde
 • Får melding ugyldig dato ved innsjekk
 • Sy lenker - Ekstra port opprettes
 • Modellen kunne ikke leses inn
 • Finner ikke nettelement i modellen
 • Konnekteringslenke på gang- sykkelveg har ikke Objekttype
 • Sletting av punkt på linje-sletter feil punkt
 • Endrede bruddkoder på eksisterende veg
 • Feltstrekning - Melding om feltkode som ikke stemmer med dellenke
 • Lengdeavvik i Vegobjekter gir feilmelding
 • En feil oppstod ved fullføring av objektene
 • Prosessinfovindu: Gå til lokasjon i Vegnettverk mangler zoom
 • Ikke mulig å redigere nivåkobling i Vegnettverk - gjelder både nye lenker/ny kobling og eksisterende
 • Feil ved mapping av kjørefelt
 • Gå til lokasjon
 • Pilretning i Vegnettverk
 • Innsjekk: ingen vegreferanse funnet
Sist modifisert: 2019/04/10 10:00 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.