Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP3

Oppdateringer i Novapoint Basis DCM

Generelt

ENDRET: Forbedring av back-up av Quadri modell

Import

NYTT: DWG import – mulig å konvertere ‘solids’ og ‘surfaces’ til NURBS flater.

Modellering eksisterende existing

NYTT: Terrengoverflate. Kopier objekter: Mulighet for å velge objekter med flategeometri og kopiere disse til nye objekter med TIN/Grid geometri gitt som inndata til Terrengoverflateoppgaven.

NYTT: Terrengoverflate. Når grid er valgt som resultatgeometri, har en nå mulighet til å velge et ytre avgrensningsobjekt.

NYTT: Lag i grunnen. Det er nå mulig å endre eksisterende objekter og opprette de som lag i grunnen. Hvis du for eksempel har lukkede polylinjer i dwg som representerer lag i grunnen, kan disse importeres, (husk i DWG import leserinnstillinger å huke av for å skape flate av lukkede polygoner.) Konverter objektene til UndersideAvJordlag. Opprett lag i grunne oppgave og i Endre eksisterende, velg de importerte polygonene. Som inndata, vel en lag i grunnen oppgave. De importerte objektene får nå lag i grunnen geometri.

Søk etter objekt-ID

Funksjonen Søk etter Objekt-ID er utvidet med knapper for:

  • Velg - Merker objektet i aktivt vindu
  • Gå til lokasjon - Zoomer til objektet i aktivt vindu
Sist modifisert: 2019/04/10 10:02 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.