Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP3b

Oppdateringer i Novapoint Basis

RETTET: Rettet feil ved at Novapoint krasjet når en gave ny Z-verdi for punkter til en linje.
RETTET: Rettet feil ved at en importerer oppgaver og/eller objekter med lik GUID. Gjelder import av *.dbs og .*quadriModel. Det er nå ikke mulig å importere filer som inneholder objekter og oppgaver med like GUID som aktiv modell RETTET: Lag i grunn verktøyet krasjet noen ganger ved reberegning av oppgaven. Dette er nå rettet.
RETTET: Import av DWG - rediger oppgave sa alltid at filen var tom. Dette er rettet. RETTET: Når oppgaver som hadde nye underoppgaver ble frigitt, ble oppgavene umulig å dele til QuadriDCM. Detter er nå rettet.
RETTET: Diverse feilretting. Bruker vil også få en feilmeldinge dersom lagring av modellen feilet. Hvis, for eksempel vedlegg er blitt fjernet fra modellen, får bruker beskjed om hvilke vedlegg og hvilke oppgaver de skal legges til under. Hvis modellen ikke kan lagres, kan bruker fortsette arbeidet med å velge å ikke lagre. Da fortsetter en med back-up av modellen fra siste suksessfulle lagring
RETTET: Import av dbs og Quadri-modeller førte til kræsj når det var duplikate ID-er. Dette er løst ved at dersom import finner duplikate ID-er vil ingen objekter importeres.
RETTET: Krasj i egenskapsvinduet pga skjermdriver som noen brukere opplevde er nå rettet.

Sist modifisert: 2019/04/10 10:05 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.