Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP4

Oppdateringer i Novapoint Basis DCM

(If Flash is installed, you can watch a video inside this web page.)

Generelt

ENDRET: Dynamisk utvalg dialogen. Når bruker har valgt i Oppgave-lista og deretter velger Objekter, vil listen av objekttyper filtreres slik at de kun viser de objekttypene som finnes som resultat av valgte oppgave(r.)

ENDRET: Tilbakemelding til bruker når diskplassen er full.

ENDRET: Det er ikke mulig å slette oppgaver som blir brukt som inndata i etterfølgende oppgaver. Dersom du prøver å slette en slik oppgave (for eks oppgave A), vil du få beskjed hvilke oppgaver (for eks oppgave B og C) som har denne som foregående oppgave. Du må da inn i oppgave B og C og fravelge oppgave A som inndata. Når disse relasjonen er ryddet opp i, kan oppgave A slettes.

ENDRET: Forbedret håndtering mellom NovapointDCM Basis og prosesser i Novapoint-modulene når en frigir/deler til/mottar fra QuadriDCM samt ved lukking og avbrytelse av prosesser.

ENDRET: Fjernet muligheten for automatisk å lukke Novapoint når AutoCAD lukkes

Novapoint innstillinger

NYTT: N > Hjelp > Last opp til Novapoint support. En enklere løsning for bruker å sende modellen og andre filer til Novapoint Support.

NYTT: N > Innstillinger – Mulighet for å sette filsti til egendefinerte prosessmaler og oppgavemalerSette sti til egendefinerte prosessmaler og oppgavemaler

Utforsker

ENDRET: Fikset slik at prosesstreet ikke slås sammen igjen etter å utført server-operasjoner som reserver/frigi/dele/motta

ENDRET: Det er gjort forbedringer i brukergrensesnitt og tilgjengelig funksjonalitet når en har flere modeller i én perm.

Presentasjonsoppsett

ENDRET/NYTT:

Terrengoverflate og Lag i grunnen

Nye innstillingsmuligheter for forbedret triangulering, Unngå flate trekanter og Swap edge NYTT: Unngå flate trekanter:

Med to alternative løsninger, legge til fiktive punkt eller skape kontinuerlig fall i trange daler. Denne innstillingen, sammen med knekklinjer gir et forbedret resultat av flatens triangulering.

NYTT: TIN knekklinjer. Mulighet for å velge hvilke objekttyper som skal være knekklinjer og hvilke som skal brukes for swap edge/linjekontroll.

Lag i grunnen

NYTT: Innstillinger (som for Terrengoverflate) FIKSET: Mulighet for å benytte Flate å følge når resultatobjekt er Endre eksisterende. Dvs at dersom en har importert lukkede polylinjer som representerer lag i grunnen, kan disse nå gis en overflategeometri ved å velge Flate å følge og deretter eventuelt Vertikalt avsett.

Import - Eksport

NYTT: Mulighet for å eksportere til KML (Google Earth)

ENDRET: *.GEN importen tar nå med linjeobjekter og beregnede terrengprofillinjer fra vegmodellen. Se versjonshistorikk for VEG for mer info

NYTT: Forbedringer av *.TMG import fra GISLINE

Tegn 3D volum fra NovapointDCM til AutoCAD

ENDRET:: Forbedret at 3D objekter skapt i Novapoint DCM med modelleringsfunksjoner (Strekk profil og Strekk vertikalt) kan nå tegnes til AutoCAD ved å bruke Leveranse (til fil) eller med Novapoint - Tegn pres. fra Quadri - Tegn Plan presentasjon i AutoCAD: …i NovapointDCM

Lag en Plan presentasjon med tegneregel Tegn alt. Gå til AutoCAD og velg Plan Presentasjon og velg Tegn i 3D. …i AutoCAD

Produktbibliotek for Jernbane og VA er nå tilgjengelig i Novapoint Basis AutoCAD:

Info for nedlasting av bibliotek finnes her:

http://help.novapoint.com/doku.php?id=no:np:water_sewer:produktbibliotek

Sist modifisert: 2019/04/10 10:06 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.