Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP4a

Oppdateringer i Novapoint Basis DCM

  • Dele - I noen tilfeller ble ugyldige vedlegg opprettet ved deling til server. Motta og Nedlasting av nytt arbeidsdatasett gav da feilmeldingen: One or more missing attachments…Dette er nå rettet.
  • TIN knekklinjer og swap edges - Feil i beregningen
    • Når standard parametere er brukt (alle knekklinjer er også swapped edges / kontrollinjer) sjekker ikke beregningen kryssede knekklinjer, og dermed lages hull feil og avgrensing til flaten ble feil. Dette er nå rettet.
  • Lag i grunn > >Endre eksisterende > Materialtype ble ikke lagret til oppgaven. Dette er nå rettet.

NB: Hver gang man lager ny eller endrer eksisterende terrengoverflate, må du nå trykke på Innstillings-knappen etter at man har valgt beregningsgrunnlag og deretter på knappen: Lagre til oppgave, før man trykker OK på selve Terrengoverflate verktøyet. Samme gjelder for Lag i grunnen hvis du har knekklinjer.

  • Menytekster i AutoCAD Basis ribbon meny var byttet om.
    • Tegn tversnitt fra Quadri / Tegn lengdesnitt fra Quadri
Sist modifisert: 2019/04/10 10:08 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.