Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP6

Oppdateringer i NovapointDCM Basis

Generelt

NYTT: Klassifiseringsoppgave og klasseoppgaver

Med FP6 lanseres muligheten til å sette inn oppgaver etter en gitt klassifisering. Hensikten med disse oppgavene er å kunne koble objekter og prosesser i modellen som ivaretar forskjellige hensyn og formål.

Eksempel på klassifiseringstema kan være inndeling etter tegnings nøkkel, faseinndeling, eller f.eks. klassifisering iht. prosesser og objekter i samsvar med V770.

De enkelte klasse oppgavene i en klassifisering kan kobles til objekter i modellen. Man kan på denne måten f.eks. koble hvilke objekter som hører til oppgavene for å flytte kabler, rive hus, legge ett asfaltdekke. Ett annet eksempel er f.eks. koble objekter som tilhører ett fag til en fagansvarlig klasse. Man får på denne måten koblet informasjon i modellen med forskjellige klassifiseringer avhengig av formålet man har med klassifikasjonen.

Export av objekter med klassifikasjon etter f.eks prosesskoder
Når objekter i en modell er koblet til sine respektive prosesskoder så kan man ved eksport til DWG og LandXML bruke dette for å kode objektene. Man kan for disse formatene sette opp kombinasjoner av klassifikasjonskoder og beskrivelse, slik at f.eks DWG lagnavn og LandXML objektnavn blir navnet iht. klassifikasjonene.

For mer info, sjekk her: Klassifisering

NYTT: En kan i egenskapsvindu til valgt objekt se hvilke oppgaver som har dette objektet som resultat:

RETTET: Diverse kræsj, deriblant kræsjen når en hadde lengdeprofil-vindu åpent og startet en tverrsnitt-oppgave. Novapoint kræsjet når en lukket lengdeprofil-vinduet. Dette er nå rettet.

RETTET: Importerte lag i grunnen ble ikke tatt hensyn til i noen tilfeller ved beregning av vegmodell. Dette er nå rettet.

RETTET: Sortering av Prosesstreet i utforsker var ikke riktig ved nummerering. Dette er nå rettet.

RETTET: Når en oppgave velges sammen med sine etterfølgende oppgaver og slettes, fikk en tidligere ikke slettet disse. Dette er nå rettet.

RETTET: N > Hjelp > Last opp til Novapoint Support. Rettet en feil som gjorde at en ikke fikk sendt større quadri-modeller/arbeidsdatasett.

NYTT: Lagt til prosessmal for Jerbaneverket: Jernbaneverket struktur. Prosesstruktur basert på Jernbaneverket sin håndbok digital planlegging.

RETTET: Presentasjonsregelen FKB_SOSI4_N1_Nova tok første gang den ble brukt 10 minutter for å åpne planvinduet. Den inneholdt heller ikke basislinja for lendge- og tverrsnitt. Dette er nå rettet.

RETTET: Ortofoto drapert på terreng i prosjekter med stor geografisk utstrekning gav dårlig resultat og lav oppløsning. Dette er nå rettet.

NYTT. I presentasjonsoppsett

 • Utvalgstekst vises for alle utvalgene
 • Ny dialog for å lagre tegneregel
 • Filterfunksjon i listevisning

ENDRET: Forhåndsvalget Velg alt i presentasjons- og eksportoppgavene er fjernet.

I oppgavene Plan, 3D, Lengde-/Tverrsnitt og Eksport er Velg alt som standard utvalg fjernet. OK-knappen er dermed deaktivert og en må gå inn og velge oppgaver og objekter som skal være med i utvalget for å kunne fullføre oppgaven.

NYTT: Definer og endre interessområde i planvinduet
Velg interesseområde

Definer interessområde ved å tegne et polygon i planvinduet
Definer interesseområde

Vis interesseområde viser området med en rød strek
Vis interesseområde

Dersom du setter interesseområde før du starter med import til prosjektet kan du bruke denne til å filtrere ut objekter som ligger utenfor området og få færre objekter i modellen.

Dynamisk Utvalg

NYTT: I Dynamisk utvalg kan en nå i Oppgaver og Objekter sortere etter Status utvalg:

NYTT: Filtrering på egenskaper til objekt er lagt til. Hold musa over ønsket objekt og trykk på ikonet for å legge til filter og en liste over objekttypens egenskaper vises:

Velg egenskapen du vil filtrere på og fyll inn filterkriteriet for egenskapen:

Når egenskapsfilteret er lagret, vil du i øverst i Dynamisk Utvalg se antall objekter som samsvarer med filterkriteriene (Bak objekttypen står antall objekter av denne objekttypen):

MÅL

NYTT: Mål areal:

ENDRET: Med mål Avstand kan en måle en lengre strekning som inneholder flere punkter:

NYTT: Snap til midpunkt. (Aktiver/deaktiver ønskede snap funksjoner med høyre museklikk når du måler)

NYTT: En har angre-mulighet (Ctrl+Z) for å gå tilbake til forrige punkt når en måler avstand eller areal.

Terrengoverflate

ENDRET: Velge avgrensningslinje, ny knapp for Dynamisk Utvalg og Velg objekter

FORBEDRET: Rettet diverse feil som gjorde at trianguleringen tidligere ikke gav resultat eller at programmet kræsjet.

Import

NYTT: Vi støtter nå transformasjon fra NN2000 til NN54 og motsatt. Modellen som benyttes er versjon 2014C.

Gyldighetsområde for versjon HREF2014C_NN2000_EUREF89:

 1. Hele Nord-Trøndelag
 2. Hele Sør-Trøndelag
 3. Hedmark: Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Rendalen.
 4. Hele Oppland
 5. Hele Akershus og Oslo
 6. Hele Østfold
 7. Hele Buskerud
 8. Telemark: Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan.
 9. Vest-Agder: Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.
 10. Aust-Agder: Iveland, Birkenes og Lillesand.
 11. Hele Rogaland
 12. Sogn og Fjordane unntatt Solund
 13. Hordaland unntatt Granvin

For Bergen er modellen foreløpig

Utenfor gyldighetsområdet er nøyaktigheten lavere og verdiene ikke offisielle.

Det forventes en ny versjon av dette i april 2015.

NYTT: NovapointDCM kan nå settes opp slik at applikasjonen inkluderer funksjonalitet som kan regne om koordinater mellom de to referanserammene NGO1948 og EUREF89.

Selve transformasjonsrutinen som kan benyttes er fra det landsdekkende transformasjonsbiblioteket Skt2lan1.dll fra Statens kartverk. Det som benyttes er det som omtales som landsformelen i Statens kartverk sin dokumentasjon.

Statens kartverk innehar alle rettigheter til dette biblioteket og enhver bruk av biblioteket krever en lisensavtale med de. En slik lisensavtale inngår ikke i brukerlisensene for NovapointDCM. Det sendes et eget informasjonskriv om hvordan en skal gå fram for å få tilgang til dette lisensierte bibliotket.

NYTT: IFC import - Tildel globalt koordinatsystem (dette er en 1. versjon som vil bli videreutviklet)

IFC (Industry Foundation Classes) som importeres til Novapoint kan nå tildeles globalt koordinatsystem. IFC importen er basert på buildingSMART® IFC og IAI (International Alliance for Interoperability) data-utkvekslingsstandard f. eks. IFC2x3 (recommended), IFC2x2, og IFC2x. Bruk standard Novapoint DCM import metode for å importere IFC filer.

I FP6, Novapoint IFC importprosess har vi lagt til 'Tildel globalt koordinatsystem' i dialogen. Her kan man gi koordinater for Δx, Δy og Δz for å importere filen på riktig sted i modellen. Δz er det som oftest kreves, avhenging av din IFC fil.

Vi anbefaler å bruke et gratis innsynsverktøy som Solibri, Tekla Bimsight eller Text Pad for å hente ut informasjon om eksakt plassering av IFC modelldataene før import.

NYTT: Import med områdeavgrensning - legg inn et polygon i det grafiske vinduet for å velge hvilket område av filen som skal importeres

Start import på vanlig måte, og etter å ha valgt konverteringsfile klikk på forhåndsvisning. Velg objekter er aktiv. Gå inn i dynamisk utvalg dialogen og til område.

Definer et område for import

Definer området direkte i planvinduet

Området vises i utvalgsdialogen og brukes til å begrense utvalget i importen.

Området vises i utvalgsdialogen

NYTT: DWG import har utvidet muligheten til å slå sammen 3D face under importen

DWG slår sammen 3D face på samme lag

Oppdateringer i Novapoint Basis AutoCAD

Konfigurasjon av AutoCAD

Support for AutoCAD 2016 produkter er lagt til.

NB: Ikke fullt uttestet ennå.

Tegn Quadri

Når man lagde en tverrprofiloppgave i BaseDCM med valg av senterlinje, og så tegnet disse profilene i AutoCAD ble profil nummer feil. Dette er rettet opp.

Ribbon meny oppdatert

Tegn kartsymboler - Lagt til Symboler for HB139 til i ribbon menyen.

Sist modifisert: 2019/04/10 10:17 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.