Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.3x.FP1

Oppdateringer i NovapointDCM Basis

Generelt

INFO: Novapoint støtter dessverre ikke Windows 10 ennå. Problemet er at driverne til datamaskinens skjermkort foreløpig ikke er fullt ut tilpasset Windows 10. Dette har som resultat at en del 3D elementer ikke blir synlige i Novapoint Basis

FORBEDRET: Visning av selektert TIN flate når en har overlappende flater har blitt mer tydelig.

NYTT: Presentasjonsregler/tegneregler vises slik: dersom de er hentet fra konfigurasjonsfolderen på innstallasjonen eller slik dersom de er egendefinerte regler lagret som angitt i N > Innstillinger > Miljø > Mappe for brukerdefinerte tegneregler. Regler uten ikon er hentet fra installasjonsfolder.

FORBEDRET: Presentasjonsregler/tegneregler hvor en beregner/tegner koter på TIN-geometri er forbedret slik at konturene tegnes som avrundet til nærmeste valgte konturintervall.

NYTT: ‘Pattern renderhandler’ rendrerer nå på 3D flater. En har også mulighet til å legge på teksturer på vertikale flater og volum-geometrier.

FORBEDRET: Når en jobbet mot QuadriDCM og fjernet oppgaver som inndata for så å kunne slette disse oppgavene, opplevde en i noen tilfeller at når oppryddingen ble delt til server, så ble ikke listen for etterfølgende oppgaver i andre arbeidsdatasett oppdatert hvor disse endringene ble mottatt. Dette er nå rettet.

FORBEDRET: Egenskapsvinduet> Detaljer > Redigering av en punktverdi. Tidligere når en hadde et objekt med linjegeometri og gikk inn i Detaljer og endrer en verdi (X,Y,Z) i en celle, skjedde det på noen PC-er at Novapoint kræsjet. Dette er nå rettet.

FORBEDRET: Skjermoppløsning på 125% viste tidligere kun deler av Helikopter navigerings dialogen. Dette er nå rettet.

Modellering

Terrengoverflate og Lag i grunnen

FORBEDRET: Ved bruk av TIN prioritet og redigering av listen over prioritet, ble endringen ikke lagret neste gang en åpnet oppgaven og dets innstillinger. Dette er nå fikset.

FORBEDRET: Trianguleringsberegninger er forbedret, spesielt når flere objekter med TIN geometri er inndata til beregning og ved bruk av TIN prioritet.

NYTT: Ny mulighet i innstillinger for å optimalisere TIN strukturen. Den ny innstillingen finner du her: Innstillinger > TIN knekklinjer > Optimaliser TIN struktur > Bruk trekantsider fra TIN geometri som knekklinjer. Ved å huke av for denne innstillingen blir alle trekantsider brukt som knekklinjer. Dette vil øke beregningstiden.

NYTT: Ny mulighet for å optimalisere TIN prioritet, ved at små hull fylles ut. Disse små hullene oppstår i skjæringene hvor flater som overlapper sammenføyes. Den nye innstillingen finner du her: Innstillinger > TIN prioritet > Kontroller overlappende inndata med TIN geometri > Fyll små hull. Min bredde av hull i resultatet: 0.001 (verdi kan angis)

Eksempel på sammenføyde flater uten denne innstillingen på:

En kan se at resultatobjektet har flere indre hull (45)

Eksempel på sammenføyd resultat når innstillingen er på og satt til 0.001:

En kan se at resultatet har færre indre hull (35). Med denne innstillingen kan en også få en bedre sammenføying slik at en får færre resultatobjekt

Bygning/Takflater

NYTT: Nå er det mulig å opprette hele bygningsvolumer direkte med Bygning/Takflater-oppgaven. En trenger ikke bruke Strekk vertikalt oppgaven i etterkant som tidligere, for å opprette yttervegger. Inndata objekttype er GrunnflateTak. Som standard er det valgt at volumobjekter/bygninger skal skapes og bruker går inn og velger flate å følge og eventuelt strekk vertikalt avsett:

Bruker kan fortsatt velge å skape kun takflater. Det gjøres ved å gå inn i innstillinger.

Flytt vertikalt

FORBEDRET: Rettet feil ved at når en valgte å avbryte oppgaven, ble tidligere ikke oppgaven avbrutt, men nytt resultat ble likevel lagret.

Terrengforming

NYTT:Første versjon av integrert terrengforming i Quadrimodellen er nå lansert. Med denne første versjonen kan dere teste hvordan det er å prosjektere terreng direkte i 3D. Funksjonaliteten ligner på punkthøyde-verktøyene som finnes i Novapoint Terreng og Landskap. En setter ut ut punkthøyder og ser helning. Nå opprettes terrengoverflaten direkte og en ser kotelinjer bli tegnet opp automatisk og vokser fram i 3D vinduet.

Informasjon om hvordan verktøyet brukes finner dere her:

Terrengforming

Linje

NYTT: Mulighet for å opprette en linje –oppgave og hente geometri fra en eksisterende linje i modellen:

Vis

Tverrsnitt

FORBEDRET: Rettet opp feilen i standard seksjonsdybde i tverrsnitt-oppgaven der standard seksjonsintervall var satt til 10m.

Import

FORBEDRET: Reimport av DWG. Lag fra første import vistes i dialogen. Aktuelle lag vises alltid
FORBEDRET: Reimporg av DWG. Nye lag som er lagt til i DWG blir automatisk importert.
FORBEDRET: Import av DWG. Eksploder blokker står til standardvalg Ja.
FORBEDRET: Import av KOF. Noen filer stoppet opp under lesing. Dette er rettet.

Eksport

FORBEDRET: Eksport av LandXML referanselinje hadde noen ganger negative radie.

Sist modifisert: 2019/04/10 10:21 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.