Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.3x.FP1a

Oppdateringer i NovapointDCM Basis

  • Diverse feilretting
  • Lisens: Låne lisens i 19.35 skal nå fungere.
  • Rettet feil i Tverrprofilvindu hvor det var feil i visning av snitt av volumgeometrier
  • Import av GeoSuite prosjekter (DBS-filer): Flere ulike feil ved DBS-importen er nå korrigert. Bl.a. blir nå ulike grunnundersøkelser på borehull med samme lokasjon behandlet korrekt i dublettkontrollen.
  • Eksport av GeoSuite prosjekter (DBS-filer): Ulike feilsituasjoner som oppstod ved eksport er nå korrigert.
  • Visning av borehull for grunnundersøkelser i oppriss-vinduet: Nå vises borehullene med symboler og påskrift riktig også når brukeren justerer den vertikale skaleringsfaktoren.
Sist modifisert: 2019/04/10 10:22 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.