Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.3x.FP1d

Oppdateringer i NovapointDCM Basis

Ved import fra datakilder med annen høydereferanse enn modellen / arbeidsdatasettet ble ikke høydene omregnet til tross for at det i brukergrensesnittet framstod som om det ble foretatt en omregning. Dette gjelder bare omregning mellom norske høydereferanser NN54, NN2000 og lokale norske høydereferanser som Oslo lokal, Bærum lokal osv. For alle data som er importert med versjon 19.3x, 19.3x.FP1, 19.3x.FP1a, 19.3x.FP1b eller 19.3x.FP1c der en har foretatt en omregning mellom norske høydesystemer anbefales det å importere på nytt. Tilsvarende gjelder for eksport.

Sist modifisert: 2019/04/10 10:29 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.