Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.3x.FP2

NovapointDCM Basis

Generelt

INFO: QuadriDCM 1.3.FP2 er også sendt ut. Se versjonshistorikk her Du kan oppgradere NovapointDCM Basis klienten og server uavhengig. Det er betraktelige stabilititets-forbedringer både på klient- og serversiden, så det anbefales på det sterkeste å oppgradere både server og klient. For å bruke QuadriDCM 1.3.FP2, må en ha NovapointDCM 19.30 eller 19.35.

FORBEDRET: Gjort endringer i brukergrensesnittet for å unngå å skape løse objekter når en hadde oppgaver i NovapointDCM Basis åpne mens en jobbet videre i Novapointmoduler i AutoCAD og senere avbrøt oppgavene en hadde åpnet i NovapointDCM Basis. Brukergrensesnittet er nå endret slik at dersom det er skjedd endringer i modellen mens en oppgave i NovapointDCM Basis er åpen, får en ikke lov til å avbryte denne oppgaven. En må fullføre oppgaven med OK.

Forbedringen som er gjort i denne versjonen vil ikke ha tilbakevirkende kraft i din modell/ditt arbeidsdatasett. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du ved første anledning deler og frakobler ditt/dine aktive arbeidsdatasett og laster ned nye fra QuadriDCM.

FORBEDRET: Objektkatalogen er utvidet. Totalt er det gjort nærmer 800 justeringer i objektkatalogen. Dette er bla. noen ny objekttyper, fortrinnsvis innen konstruksjonsfaget. Hovedendringene som er gjort er at veldig mange eksisterende objekttyper er utvidet med bredere støtte for geometri. Det vil si at veldig mange objekttyper har fått lagt til surface (overflate) og solid (volum) geometri. Videre er det for mange objekttyper også lagt til en generell material liste for angivelse av materialtype på objektene.

FORBEDRET: Når bruker peker på Velg objekt (for eksempel som inndata til en oppgave) vil navigasjonsmodus direkte endres til Selektering.

FORBEDRET: Ved nedlasting fra QuadriDCM ble tidligere et planvindu med alle objekter i modellen åpnet. Dette er nå fjernet.

FORBEDRET/NYTT: Dersom en har presentasjonsoppgaver som åpne vinduer når en lukker arbeidsdatasettet/modellen, vil disse åpnes igjen når en åpner modellen. Dette kan ta tid og gjøre at åpning av arbeidsdatasett/modell tar tid. (Dersom en lukker alle vinduer med presentasjonsoppgaver før en lagrer og lukker, får en ikke dette problemet.) Ny mulighet som nå er kommet til er at hvis en holder inne Shift-knappen ved åpning av perm/modell/arbeidsdatasett vil en hoppe over operasjonen å åpne eventuelle presentasjonsvinduer.

NYTT: Mulighet til å bruke egenskapsfilteret Medium på objekttyper I Dynamisk utvalg.

Presentasjon

NYTT: Muighet for drag&drop oppgaver og objekter inn i plan- og 3D vindu, gjelder både temporære vinduer og plan- og 3D-presentasjonsvinduer. Ta tak i én eller flere oppgaver eller objekter i Utforsker og dra de over med musa til vinduet du ønsker å legge disse til. Dersom vinduet er en presentasjonsoppgave, oppdateres ikke utvalget permanent for oppgaven. For permanent endring av utvalg i oppgaven, må en redigere oppgaven.

FORBEDRET: Tegneregler med høydekoter (Contourline renderhandler) håndterer nå riktig intervall (for eks 0,5) for koter og tellekoter

FORBEDRET: Tidligere feil ved at det ble mismatch for kotelinjeberegning (Contourline renderhandler) når en hadde flere flategeometrier disse ble tegnet på.

Egenskapsvinduet

RETTET: Ved redigering av vedlegg på en ikke-reservert oppgave, så krasjet systemet. Dette er nå rettet.

Sett inn

NYTT: Under Import kan du nå velge en mal for å importere grunnboringer fra GUDB (Statens vegvesen sin grunnboringsdatabase) direkte.

NYTT: Sett inn > Eksterne datakilder > QuadriDCM kan du nå velge en mal for å vise grunnboringer fra GUDB (Statens vegvesen sin grunnboringsdatabase) direkte.

RETTET: Import av grunnboringer (dbs-filer): Dublettkontrollen krasjet i noen situasjoner. Dette er nå rettet.

RETTET: Sett inn > Eksterne datakilder > Punktsky hadde en feil som resulterte i at noen av punktskyene ikke ble vist. Dette er nå rettet.

RETTET: Sett inn > Eksterne datakilder > QuadriDCM: Ved annen gangs kjøring av denne oppgaven (velger rediger på oppgaven), så krasjet det. Dette er nå rettet.

FORBEDRET: DWG import. import av SOLID til TIN og NURBS er forbedret. DWGNAME og DWGFULLNAME kan leses inn via konvereteringsregelen.

FORBEDRET:Import/Leveranse: Det inkluderte transformasjonsbiblioteket fra Kartverket for å konvertere fra NN54 til/fra NN2000 er oppdatert til siste tilgjengelige versjon (2015B). Den oppdaterte versjonen dekker:

 1. Østfold, hele
 2. Akershus hele
 3. Oslo, hele
 4. Hedmark, hele
 5. Oppland, hele
 6. Buskerud, hele
 7. Vestfold, hele
 8. Telemark: Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal and Siljan
 9. Aust-Agder: Iveland, Birkenes and Lillesand
 10. Vest-Agder, hele
 11. Rogaland, hele
 12. Hordaland, hele (Men, kun foreløpig for Bergen)
 13. Sogn og Fjordane, hele
 14. Møre og Romsdal: Sande, Vanylven, Volda, Ørsta, Stranda, Norddal, Stordal, Sykkylven, Ulstein, Hareid, Sula, Ålesund, Skodje, Ørskog, Vestnes, Sandøy
 15. Sør-Trøndelag, hele
 16. Nord-Trøndelag, hele

RETTET: Koordinatoperasjoner for GRID overflater roterte rutenettet 90 grader mot urviseren. Dette er nå rettet.

Terrengoverflate/Lag i grunnen

FORBEDRET: Diverse feilretting

FORBEDRET: Innstillinger > TIN prioritet. Nå mulighet for å velge flere (med Ctrl/Shift)objekter og flytte disse i listen. Også lagt til mulighet for Flytt til topp og Flytt til bunn.

Terrengforming

Med dette verktøyet kan en prosjektere terreng direkte i modellen ved å sette ut punkter og linjer ved å peke eller snappe. Kan også editere med drag og drop og rulle på musehjulet, og terrengformingen oppdateres øyeblikkelig.

NYTT: Lagt til modus Høydelinjer som gjør at du kan lage høydelinjer langs yttergrensen av terrengformingen, samt lage hull med linjer inne i terrengformingen. Med høydelinjer kan en også lage knekklinjer i terrengformingen. Ønsker du å endre punktene i høydelinjene gjøres det enkelt i Punkthøyde modus.

NYTT: Punkthøyder har fått to nye funksjoner: Bestemme avstand til neste punkt, samt Sette inn høyde og helning i samme operasjon.

NYTT: En første bruk av snap med endpoint (svart firkant) og nearest( grønn firkant) er også implementert.

Kort demo av Terrengforming finner du her:

Terrengforming

Eksport

NYTT: Man kan nå eksportere terrengoverflate på ITF-format. Dette letter eksport til Soundplan, som i siste oppdatering har med import av terreng på ITF-format.

Merk at det fortsatt kan forekomme forskjeller pga forskjellig nøyaktighet mellom programmene. Soundplan betrakter to punkt i XY som like dersom avstanden er mindre enn 1mm. Novapoint Basis har høyere nøyaktighet. Imidlertid prøver Soundplan å rette opp dette best mulig under import. Spesielt ved mer eller mindre loddrette flater bør man sjekke hvordan terrenget faktisk ser ut i Soundplan etter import.

Novapoint Basis AutoCAD

RETTET: “Lag rotert view” la på noen ekstra tegn hvis view-navn angitt fra bruker var mindre enn 10 tegn. Dette er nå rettet slik at view-navn blir slik som angitt av bruker. Work around var å selv endre navnet på view fra AutoCAD dialogen for VIEW.

FORBEDRET: “Tegn rutenett” sine instillinger lagres nå på egen INI-fil. Man kan dermed lettere ta med innstillinger fra en bruker til en annen eller til nyere versjoner av Novapoint. INI-filen lagres på brukerens APPDATA mappe. Man kan også rulle ut en standard INI-fil sentralt slik at brukere får ett firmabestemt oppsett. På Novapoint 19.35 med norsk konfigurasjon vil filen lagres på: %APPDATA%\Vianova\Novapoint\19.35\NP_Acad\Norway\Base\Config\GridLayer.ini

FORBEDRET: “Snitt fra 3D tegning”. Man kan nå velge oppgave for å få med terreng.

Sist modifisert: 2019/04/10 10:29 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.