Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.3x.FP2c

NovapointDCM Basis

FIKSET: QG4 import - konverteringsregel valg er grået ut. og Fikset kræsj ved reimport

FIKSET: Motta og Reserver / Frigi. Denne oppdateringen løser et problem der programmet ikke var i stand til å fullføre motta eller reservere / frigi.

FIKSET: Import / Eksport . Denne oppdateringen løser et problem der import / eksport med solid geometri ble bare delvis importert / eksportert når valgt koordinatreferansesystem for kilde og mål er ulik.

FIKSET: Forhåndsvisning og henting av data fra en ekstern QuadriDCM base som hadde en eldre datakatalog feilet og kom med rare misvisende feilmeldinger.

FIKSET: 3D-tegneregelen Default_BETA er nå like rask som de andre tegnereglene.

Sist modifisert: 2019/04/10 11:00 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.