Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.3x

Oppdateringer i NovapointDCM Basis

Generelt

NYTT: Dokumentasjon. Mulighet for å legge til dokumentasjon for alle oppgavetyper. Du kan legge til beskrivelse av oppgaven og filvedlegg. Dette erstatter Gruppe-oppgavens funksjonalitet til å legge til filer. Legg merke til at antall vedlegg og størrelse vil kunne påvirke tid for dele/motta når du jobber i en delt QuadriDCM modell.

NYTT: Advarselsikon når et objekt eller en oppgave med Read Only status har blitt oppdatert.

NYTT: Last ut modell fjerner modellen fra minnet, men det vil fortsatt være en referanse til modellen i permen, slik at den senere kan lastes inn.

FORBEDRING: Nedtrekkslistene i de ulike verktøyene for å knytte seg mot andre oppgaver, for eksempel knytning mot vegoppgaven i tunnel modelleringsoppgaven, er nå sortert alfabetisk.

FORBEDRING: Modellen som benyttes for transformasjon fra NN2000 til NN54 og motsatt er oppdatert til versjon 2015A

Gyldighetsområde for versjon HREF2015A_NN2000_EUREF89:

 1. Hele Østfold
 2. Hele Akershus og Oslo
 3. Hedmark:Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Rendalen
 4. Hele Oppland
 5. Hele Buskerud
 6. Hele Vestfold
 7. Telemark: Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan
 8. Aust-Agder: Iveland, Birkenes og Lillesand
 9. Hele Vest-Agder
 10. Hele Rogaland
 11. Hele Hordaland (For Bergen er modellen foreløpig)
 12. Hele Sogn og Fjordane
 13. Møre og Romsdal:Sande, Vanylven, Volda, Ørsta, Stranda, Norddal, Stordal, Sykkylven, Ulstein, Hareid, Sula,Ålesund, Skodje, Ørskog, Vestnes, Sandøy
 14. Hele Sør-Trøndelag
 15. Hele Nord-Trøndelag

Det er foretatt endringer i Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal

Utenfor gyldighetsområdet er nøyaktigheten lavere og verdiene ikke offisielle.

NYTT: NovapointDCM kan nå settes opp slik at applikasjonen inkluderer funksjonalitet som kan regne om koordinater mellom de lokale systemene som tidligere ble anvendt i Oslo og Trondheim og EUREF89. Selve transformasjonsrutinen som benyttes er fra transformasjonsbiblioteker fra Statens kartverk. Statens kartverk innehar alle rettigheter til de to bibliotekene og enhver bruk av bibliotekene krever en lisensavtale med dem. En slik lisensavtale inngår ikke i brukerlisensene for NovapointDCM. Det sendes et eget informasjonsskriv om hvordan man skal gå fram for å få tilgang til de lisensierte bibliotekene.

Lagring av innstillinger

Novapoint innstillinger (N > Innstillinger) vil lagres og gjenbrukes når en installerer ny hovedversjoner. Dvs. at innstillinger benyttet i 19.20/19.25 vil blir videreført i 19.30/19.35 installasjonen.

Dynamisk utvalg

NYTT: I filter er muligheten for filtrering på generelle egenskaper som Objekttnavn og Planlagt eller Eksisterende (livssyklusstatus) lagt til.

Hjem

NYTT: Måleverktøy kan nå brukes i tverr- og lengdesnittsvinduer.

Sett inn

Import

FORBEDRET: innstillingerknappen er tilgjengelig gjennom hele importprosessen

NYTT: I Forhåndsvisning har det kommet inn mulighet for å koble til ortofoto eller wms i forhåndsvisningen

Dersom en har en WMS-oppgave i modellen, vil denne som standard velges for forhåndsvisningen. For å fravelge WMS eller ortofoto, må en gå inn i nedtrekkslista og velge Ingen.

NYTT: Import fra SOSI - lager punktsky fra samme punkt objekttype i filen

pic\\

Bruk konverteringsfilen SOSI til punktsky ved import.

NYTT: Import fra DWG - lager punktsky fra punkter på samme lag i filen

pic\

Bruk konverteringsfilen DWG til punktsky ved import.

NYTT: Import fra DWG - bruk lag-beskrivelse ved konvertering

picNYTT: Import fra DWG - Behold opprinnelig SOLID

Legg til ACIS streng og behild soliden

Ved å krysse av for ACIS streng beholdes den opprinnelige soliden i Novapoint. Når du så eksporterer ut en dwg vil denne inneholde den opprinnelige soliden som var i dwg filen.

NYTT: Import av grunnundersøkelser direkte fra en annen QuadriDCM server.
Velger du denne import-malen:


så aktiveres QuadriDCM-knappen:


Trykker du på denne knappen, kan du gi inn en adressestreng til et annet prosjekt og hente inn grunndata fra dette prosjektet.


Dette prosjektet kan ligge på en annen server og/eller i en annen modell enn der du jobber.

Adressestrengens syntaks er den samme som forklart for forhåndsvisning av grunnundersøkelser.

FORBEDRET: Surface fra 3Dface på samme lag har blitt forbedret

FORBEDRET: LAS-filens klasser leses fra filen

FORBEDRET: SHP leser attributter fra Tekla til z-verdi

FORBEDRET: LandXML - genererer linje-oppgaver direkte fra LandXML-linjer i filen ved import

Legge vedlegg på objekter

Det er nå mulig å legge filvedlegg på objekter. Dette gjør du med Vedlegg-verktøyet på Sett inn fanen:


Her kan du velge hvilke objekter du ønsker å knytte vedlegg til. Du velger så de aktuelle filene. Du kan også legge inn linker, for eksempel nettadresser som er relevante for de valgte objektene.

Du kan siden se på vedleggene og linkene fra egenskapskontrollen:


Klikk på filvedlegget eller linken for å se på innholdet.
Klikker du på -knappen i filvedleggcella, kommer det opp en filvalgsdialog hvor du evt. kan bytte filvedlegg.
Klikker du på filnavnet i filvedleggcella, åpnes fila i det programmet som er assosiert med filtypen i operativsystemet. Dersom du gjør endringer og lagrer fila, kan du trykke på …-knappen i filvedleggcella på nytt og evt. velge å lagre endringen (dvs lese inn fila på nytt) ved å gjøre valg i denne dialogen som åpnes:

Skal du legge filer ved oppgaver, anbefaler vi å bruke Dokumetasjon-knappen som finnes på hver oppgavetype.

Eksterne datakilder

NYTT: WMS - Transformasjon “on the fly,” dvs at vi nå støtter WMS tjenester som leverer data I WGS84/UTM eller ETRS89/UTM soner i modeller som har ETRS89/NTM soner. Også lagt til nye WMS oppgavemaler fra Geonorge, NGU, og NVE:

NYTT: WMS – Hvis WMS-tjenesten krever innlogging med brukernavn og passord, vil det komme en dialog hvor en fyller inn dette. Det er også mulig å legge til brukernavn og passord direkte i url med syntaxen: http://username:password@url som lagres på WMS oppgaven

FORBEDRET: WMS – Hvis en ikke kan får kontakt med WMS tjenesten, får en beskjed i prosessinfo at en ikke oppnådde kontakt med siden.

Forhåndsvisning av grunnundersøkelser

NYTT: Du kan nå forhåndsvise grunnundersøkelser direkte fra et annet QuadriDCM prosjekt.
Gå til Sett inn fanen og velg denne knappen:


Her kan du gi inn en adressestreng til et annet prosjekt og forhåndsvise grunndata fra dette prosjektet.


Dette prosjektet kan ligge på en annen server og i en annen modell enn der du jobber.
Adressestrengens syntaks er:

http://<brukernavn>:<passord>@<IP-adresse til serveren evt. servernavn>/<applikasjonsnavn>/<modellnavn>/<prosjektnavn>

evt. benyttes https i stedet for http hvis SSL er aktivert.

Når du trykker OK, blir det skapt en visningsoppgave. Denne visningsoppgaven kan du velge, for eksempel sammen med en WMS-oppgave, og se på i plan for å få oversikt over hvor det er grunnundersøkelser i det eksterne prosjektet. Et ønsket utvalg av disse grunnundersøkelsene kan så siden importeres med den nye funksjonaliteten for dette beskrevet lenger ned.

Leveranse

NYTT: Innstillinger for nøyaktighet på solid (for eksempel sweep) til polyfacemesh ved eksport til DWG

 pic

FORBEDRET: IFC eksport, sett koordinater på eksport

FORBEDRET: LandXML eksport, sett mer informasjon i filen ved eksport

Modellering

Terrengoverflate/Lag i grunnen

NYTT: I Innstillinger er det nå ny funksjonalitet for TIN prioritet:

For objekter med TIN-geometri som overlapper, kan bruker nå velge å bruke laveste, høyeste eller flaten med best kvalitet. Hvis en velger flaten med best kvalitet, kan bruker redigere listen og flytte opp eller ned objekter. Objektet øverst i lista vil ha høyest prioritet. For de(t) nye objektet/objektene som skapes, kan bruker velge å beholde objekttype og egenskaper

FIKSET: Diverse feilretting, bl.a i lag i grunnen var det ikke mulig å lage hull dersom en brukte både inndata objekter og objekt å følge. Det er nå fikset.

Bygning/Takflater

FORBEDRET: Bygning/Takflater er forbedret. Det vil i senere versjon komme funksjonalitet for å ekstrudere bygninger/vegger direkte i dette verktøyet.

Veg

NYTT: Brukergrensesnittet til vegmodelleringsverktøyet er nå integrert i NovapointDCM Basis. Les mer i versjonshistorikk for Veg.

Støy

NYTT: Støy har fått egen oppgavetype. Se versjonshistorikk for Støy for detaljer.

Vis

NYTT: Alle presentasjonsoppgaver har nå mulighet for å lagre presentasjonsregel til oppgaven. FORBEDRET: Snitt vinduer – kan nå bruke alle zoom-funksjonaliteter og måleverktøy. Mulighet for å vise rutenett i bakgrunnen. Dette finner en i N > Innstillinger > Vinduer.

QuadriDCM EasyAccess

 • Capacity of handling data to distributed 3D views to Easy Access, id doubled
 • Topics view inside Novapoint Base, now have the ability to activate “go to location” of a topic, only by clicking in the picture-icon in front of each topic
 • Export of topics to PDF and BCF (building smart standard: http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/bcf-releases) report is now available. It uses the general filtering function, so you could limit you report to filtered topics
 • Click on an object to get object information (arrow up to the right in 3D view), is improved
 • Fix: in some projects, a railway line could be drawn with wrong geometry to Easy Access 3D view. This is now fixed
 • Fix: A limitation on Export of TIN surface to 3D view, that had a maximum capacity of aprox. 500 000 3D faces, is now fixed
Sist modifisert: 2019/04/10 10:19 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.