Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 20.0x

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

NYTT: Ny startside

NYTT: Naviger til punkt i planpresentasjon. Les funksjonbeskrivelse her.

NYTT: Zoom til skala

NYTT: UTF-8 og UTC implementert

NYTT: Når oppgaver slettes fra modellen vil også tilhørende mappe for oppgaven slettes, når man lagrer. Man kan også høyretrykke på modellnavnet i utforskeren, og velge å rydde opp i / slette utgåtte vedlegg.

NYTT: Lagt til medium i innstillinger for modellerings-verktøyene, for å legge inn geometriens beliggenhet i forhold til jordoverflaten.

FORBEDRET: Bedre ytelse og stablitet

Presentasjoner

NYTT: Transparens i 3D presentasjoner. Mulighet for å legge inn transparens (0 – 100 %) i 3D-presentasjonen. På den måten kan man feks. skjule den delen av terrenget som går over vegen. Dermed slipper man å lage en ekstra triangulert terrengoverflate med hull til vegen. Les funksjonsbeskrivelse her.

NYTT: Snapshot for å lage et skjermbilde av aktivt vindu. Les funksjonsbeskrivelse her.

NYTT: Vertikal teksturering, teksturering av jernbaneskinner. Hvis overflatene er vertikale eller nær loddrett i 3D-visningen, vil teksturens retning automatisk bli satt til oppover. Dette er viktig for å gjøre teksturerte overflater penere. I tillegg kan man angi teksturretning for spesielle situasjoner.

NYTT: Tekst i 3D vinduene, feks stedsnavn

FORBEDRET: Tegneregler

FORBEDRET: Lagring av innstillinger i Vis/Skjul i presentasjonsoppsett

FIKSET: Vegmodellen er synlig i lengdeprofil vinduer. Man kan velge å bruke enten stasjonering, eller absolutte meter når man definerer plasseringen for lengdeprofilet.

Import / Export

NYTT: Eksport til Quadri modellfil, der du kan eksportere deler av modellen

NYTT: GML eksport

NYTT: DGN import og eksport

FORBEDRET: Importen frigjør minne når den er fullført

FORBEDRET: Ved QG4 import er det nå mulig å flytte oppgaver ut av import hierarkiet man får

FORBEDRET: GML import støtter nå alle attributter/assosiasjoner

FORBEDRET: Diverse forbedringer for GML import

FORBEDRET: Diverse forbedringer for LandXML import

FORBEDRET: Diverse forbedringer for KOF import og eksport

FORBEDRET: Lagt til knapp for å fravelge alt i klassifikasjonen ved LAS import

FORBEDRET: DWG import for solids med nurbs

FORBEDRET: IFC bruker mindre minne ved import

FIKSET: LandXML importen fikser linjer fra vegmodellen

FIKSET: Ved Shape import blir norske tegn i egenskapene korrekt

FIKSET: Re-import etter man har oppdatert modellen, og samtidig slettet forrige versjon av Novapoint med brukte konverteringsregel

FIKSET: SOSI import kunne av og til kræsje dersom importen feilet. Nå gir den brukeren beskjed dersom importen feiler

Terrengforming

NYTT: Når du lager høyder med høydelinjemodus blir linjene lagret som Terrestialelevationline som kan brukes som inndata i modellen til f eks sweep, extrude og så videre.

(If Flash is installed, you can watch a video inside this web page.)

FORBEDRET: Du kan bytte mellom punkthøydemodus og høydelinjemodus ved å taste 1 og 2 på tastaturet. For eksempel hvis du er i Punkthøydemodus (taster du enter hvis du ikke har avsluttet en handling)og trykker 2 så skifter du til høydelinjemodus.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:27 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.