Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 20.0x.FP2b

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

Generell feilretting er inkludert i denne oppdateringen

Terrengoverflate/Lag i grunnen

RETTET: Feilen med at når oppgaver og objekter valgt som inndata/beregningsgrunnlag i Terrengoverflate/Lag i grunnen oppgaven er reimportert, vil innstillingene for knekklinjer nullstilles, er rettet. I noen tilfeller (for eksempel ved instansspørringer) vil fortsatt innstillinger nulles ut. Vi anbefaler å sjekke innstillinger ved redigering av oppgaven.

Import

RETTET: Import fra LandXML med overlappende TIN flater førte til kræsj i noen VA og Veg beregninger. Dette er nå rettet.

RETTET: I noen tilfeller ved import fikk en kræsj når en trykket Innstillinger. Dette er nå rettet.

Eksport

RETTET: Objekter laget med Strekk profil og Strekk vertikalt ble ikke tegnet ut til dwg. Dette er nå rettet.

RETTET: I Eksport til dwg ble buer tegnet som rette linjestykker. Dette er nå rettet

RETTET: Eksport til *.quadriModel. Når en kjørte en reeksport, ble alle filer og mapper på valgte folder slettet. Dette er nå rettet.

Flytt vertikalt

RETTET: Flere situasjoner hvor Flytt vertikalt fikk Novapoint til å kræsje er rettet.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:31 av vn_no_jko