Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 20.0x.FP3

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

RETTET: Denne oppdateringen inkludere flere feilrettinger.

Vis

NYTT: Klipp plan er lagt til i 3Dvindu. Det er nå mulig å bruke den nye Klipp funksjonen til å klippe modellen i 3D vinduet.

Hjelpesider her

Se video her

FORBEDRET: Snap i måleverktøyene er forbedret slik at det er enklere å måle i modellen.

Se video here her

Import

RETTET: Laser import. Dersom laserfilen var plassert på i en folder hvor filstien inneholdt norske tegn, ville en ikke få frem klassifisering. Dette er nå rettet.

RETTET: Ved import av Geosuite prosjekt krasjet noen ganger dublettkontrollen. Dette er nå rettet.

RETTET: Ved import av Geosuite prosjekt ble det noen ganger dannet doble borehulldata med GUID-dubletter. Dette er nå rettet.

RETTET: Ved import av borehull fra GUDB, ble noen ganger alle elevasjonsverdiene satt til 0,0. Dette er nå rettet.

AutoCAD oppstart fra Novapoint

Innstilling i “Novapoint Configuration” vil nå sette AutoCAD produkt I henhold til valg gjort i “Novapoint settings”. I noen tilfeller måtte bruker selv sende med oppsett av “/product” for å få startet opp AutoCAD korrekt fra Novapoint. Instillingen “/product” er normalt ikke nødvendig hvis man bare har ett AutoCAD produkt installert. Nå vil “/product” bli satt til å stemme med AutoCAD produkt valgt med Novapoint. For å overstyre dette kan man sende med “/noproduct” I snarvei til NovapointBase.exe. Hvis bruker selv setter “/product” i snarvei til NovapointBase.exe, vil denne innstillingen benyttes.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:32 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.